Gå til innhold
Annonse
Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, tidligere NSL er glad for beslutningen til næringskomiteen. Foto: Sjømatbedriftene.
Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, tidligere NSL er glad for beslutningen til næringskomiteen. Foto: Sjømatbedriftene.

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene sier til Kyst.no at de er godt fornøyd med beslutningen til næringskomiteens avgjørelse om grundigere vurdering av ulike former for beskatning av næringen.

Annonse

Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene (tidligere NSL) har tidligere uttalt at de er svært skeptiske til en grunnrentebeskatning slik regjeringen skisserte i forbindelse med utredningen. 

Fredag formiddag ble det kjent at STortingets næringskomite har vedtatt at det må gjøres en bred utredning rundt all form for laksebeskatning i en NOU, og det dermed ikke blir noen produksjonsskatt med det aller første. Eriksson sier at Sjømatbedriftene er veldig fornøyd med denne bestemmelsen.  

Riktig avgjørelse

- Vi ønsker en grundig og helhetlig gjennomgang av skatteregimet for havbruksnæringen, og mener dette var riktig avgjørelse. Statsråden har jo sagt at han skal utrede grunnrentebekatning, og vi hadde jo også inne forslaget i Stortinget om produksjonsavift. Vi kan ikke holde på slik lenger, påpeker han. 

- Vi har jo sendt inn innspill på at det heller bør komme på plass et utvalg som ser og foretar en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Vi ønsker at det blir nedsatt et offentlig utvalg, og det er to viktige premisser som bør være i et slikt mandat, sier han, og lister opp: 

  • Det totale skattetrykket som er for havbruks og sjømatnæringen må ikke øke. 
  • Det som tas inn av skatter og avgifter, bør komme lokalsamfunnene der verdiskapningen skjer, bør få mer av inntektene. 

- Vi mener dette er svært viktig, og et av de grunnleggende spørsmålene vi må stille oss er jo hvordan kysten vår skal se ut i årene fremover. Det er jo en rekke saker som nå skal opp til behandling. Kystkommunene som har verdiskapning og lokalt eierskap, og som som satser videre, må få sitte igjen med noe selv også, forteller han. 

Adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge har også  uttalt at å sette i gang en bred offentlig utredning for å vurdere om det er grunnlag for en ny særskatt på havbruk, er en klok beslutning av politikerne på Stortinget, og helt i tråd med deres innspill. Les mer om dette her. 

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse