Gå til innhold
Annonse

Så langt i år har det i gjennomsnitt vært færre lus på laksen enn i fjor. De siste års kraftige vekst i behandlinger har i år stoppet opp, og faktisk er det en liten nedgang å spore. [caption id="attachment_137" align="alignnone" width="300"]Norway's farmed salmons are displayed at a supermarket, on December 21, 2012 at the Kremlin-Bicetre, outside Paris. AFP PHOTO / JOEL SAGET (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images) Norway's farmed salmons are displayed at a supermarket, on December 21, 2012 at the Kremlin-Bicetre, outside Paris. AFP PHOTO / JOEL SAGET (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images)[/caption]

Annonse

Så langt i år har det i gjennomsnitt vært færre lus på laksen enn i fjor. De siste års kraftige vekst i behandlinger har i år stoppet opp, og faktisk er det en liten nedgang å spore.

Pål Mugaas Jensen

Til og med uke 36 viser tall fra Lusedata at det i gjennomsnitt for hele året frem til da, har vært 0,15 kjønnsmodne hunnlus på laksen i Norge. Det er ca 17 % lavere enn det som var årsstatus på samme tid i fjor, da laksen så langt hadde hatt 0,18 kjønnsmoden hunnlus.

Lusetallet for i år er det tredje beste i Lusedatas historie – som er fra 2002 av.

Antall behandlinger mot lus har på grunn av resistensutvikling steget betydelig de senere årene. Bare fra 2012 til 2013 økte hyppigheten med nær 60 %.

Men i år er har veksten i behandlingshyppighet stoppet opp. Til og med uke 36 i år har det vært 1253 behandlinger mot 1289 til samme periode i fjor. Til sammenligning var tallet per uke 36 i 2013 på 821.

Tallene er beregnet ut i fra Lusedatas ukesstatistikk på fylkesvis andel av innrapporterte lokaliteter som har hatt behandling.

At behandlingshyppigheten ikke har fortsatt å eskalere, på tross av en underliggende resistensutvikling, er kanskje  et uttrykk for at virkemidler som luseskjørt og rensefisk nå for alvor griper inn i statistikken.

Fylkesvise ulikheter

Brytes tallene ned på fylkesnivå, ser man at man har hatt en fin reduksjon av behandlinger, spesielt i Nordland og Sør-Trøndelag, mens man i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har hatt et travelt år på avlusningsfronten.

Hordaland er det fylket som har gjennomført flest behandlinger, men her står det også mye fisk.

Verdt å merke seg er det også at Nord-Trøndelag har hatt desidert mest lus på fisken i år – og dobbelt så mye som i fjor – mens antall behandlinger kun har økt fra 109 til 111. Mulig man her har valgt å slakte i stedet for å behandle.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse