Gå til innhold

Fem av seks trekker frem havbruk som fremtidsnæring

Havbruk og sjømatnæringen skårer høyt som der fremtidens jobber vil være å finne. Illustrasjonsfoto: Pål Mugaas Jensen
Havbruk og sjømatnæringen skårer høyt som der fremtidens jobber vil være å finne. Illustrasjonsfoto: Pål Mugaas Jensen

Avisen BA har intervjuet seks personer i fremskutte posisjoner i Bergen bla. om fremtidens næringer. Spesielt en bransje går igjen.

Bakteppet er EY-rapporten Vestlands fremtidsscenarier 2020 som kom på senhøsten.

Den ser nærmere på hvilke yrkesgrupper som gjør seg gjeldende i fremtidens næringsliv.

BA har snakket med seks personer som representerer næringslivet på Vestlandet på ulik måte hva de tror:

Gøril Selvik, daglig leder i Connect Vest trekker frem bærekraftig havbruk, som en av næringene som vil gjøre seg gjeldende i fremtiden. På spørsmål om hva hun ville investert ti millioner kroner i sier hun at hun ville investert i tre startups, ett helseselskap, ett havteknologiselskap som bruker kunstig intelligens, og så ville jeg brukt fire millioner kroner på et selskap som jobber med miljøvennlig sjømat.

Stine Fiksdal, administrerende direktør i VIS-gruppen trekker også frem havbruk og bærekraftig matproduksjon, som neon av næringen som vil blomstre fremover.

Grete Karin Berg, som er regiondirektør i NHO peker på NHOs veikart sog sier hun vet det er ambisjoner for vekst bla i sjømat.

Finansbyråden i Bergen, Erlend Horn (V), er tindrende klar:

- Norge er verdens fremste havnasjon, og Ber-gen er den viktigste havbyen. Med utgangs-punkt i vår tilknytning til havet har vi utviklet kompetanse og næringer som i dag er i verdens-klasse. Her ligger også vår største mulighet for en bærekraftig verdiskapning og sysselsetting i tiden fremover – som i stor grad også kan bidra til å løse ikke bare regionale, men også internasjonale utfordringer, sier han til BA.

Investoren Dag Skansen svarer teknologi, havbruk og alt som ligger innenfor det grønne skiftet, som fremtidsnæringen og ville gjerne investere mer i havbruksnæringene og ny teknologi.

Siste person i panelet, administrerende direktør i Finance Innovation, Atle Sivertsen, nevner ikke havbruk eller sjømat spesifikt, men trekker heller frem teknologi og kunstig intelligens som områder der det vil skje spennende ting.

Faksimile av BA, tirsdag 22 desember 2020.
Faksimile av BA, tirsdag 22 desember 2020.

Har du en sak du
vil tipse oss om?