Gå til innhold
Annonse

FHF lyser ut midler for sikring av objektiv dokumentasjon av fiskehelsevelferd

FHF lyser ut midler for sikring av objektiv dokumentasjon av fiskehelsevelferd. Illustrasjonsfoto: Lars Hamre/Sea Lice Research Centre.
FHF lyser ut midler for sikring av objektiv dokumentasjon av fiskehelsevelferd. Illustrasjonsfoto: Lars Hamre/Sea Lice Research Centre.

FHF skriver i en pressemelding at de lyser ut inntil 20 millioner for å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende.  

Annonse

- Kontroll med lakselus har medført en stor økning i antall avlusingsoperasjoner de siste årene. Selv om behandlingsmetodene gir god effekt i form av reduserte lusenivåer, er det store utfordringer knyttet til dødelighet eller nedsatt helse og velferd, skriver de.

Trenging og håndtering forut for alle behandlinger der laksen må flyttes ut av merdene har også vist seg å utgjøre en velferdsrisiko. Den økte totalbelastningen på laksen knyttet til avlusing og håndtering påvirker også mottakelighet for sekundære infeksjoner eller risiko for utbrudd av underliggende eller aktive sykdommer.

Det kan søkes om midler til sammenstilling av eksisterende data og/eller utvikling av nye metoder for å dokumentere fiskevelferd i tilknytning til håndterings/behandlingsoperasjoner, herunder nye teknologiske løsninger, implementering av eksisterende velferdsindikatorer eller helt nye målemetoder/indikatorer.

Hele utlysningen kan du lese her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse