Gå til innhold
Annonse
Nekton blir det nye navnet til flere av selskapene til Mikal A. Eines. Foto: Nekton Havbruk.
Nekton blir det nye navnet til flere av selskapene til Mikal A. Eines. Foto: Nekton Havbruk.

Smølaselskapene som eies av Mikal A. Eines blir slått sammen, får nytt navn og visuell identitet.

Annonse

Dette forteller selskapet i penressemelding, og det er selskapene Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg, Nekton Havbruk, Sagafisk, Nekton og Smølen Handelskompani som skal slås sammen og få nytt navn og visuell identitet.

- Det var på tide å få en felles profilering og begynne å bygge et merkevarenavn rundt vår bedrift som innehar hele verdikjeden fra klekking av rogn til matfiskproduksjon, skriver de i meldingen.

De legger til at de spesielt har fokus på forskning og utvikling, fiskevelferd, bærekraft og filetkvalitet i sin produksjon, noe som blir gjenspeilet i den nye visuelle identiteten som er utarbeidet i samarbeid med Petchy.

- Det nye navnet som blir felles for alle selskapene er Nekton, som betyr ”organismer som svømmer aktivt i de frie vannmassene”, forklarer de i meldingen.

Meldingen forteller at Nekton har en målsetning om produksjon av smolt i kun størrelsen 300gram-1kg og at de ønsker å produsere opptil 3000 tonn med slaktefisk.

- Selskapet vil fortsatt ha fokus på å selge smolt også eksternt, da de har en overkapasitet på ca 2,5 millioner smolt årlig med sine to settefiskanlegg, skriver de.

De legger til at utdanning og undervisning er en viktig del av arbeidet til Nekton som innehar en visningskonsesjon.

- Antall besøkende er i år høy og tilbudet har virkelig begynt å bli et av de mest populære i aktivitetskalenderen til Smøla Kommune. I år har visningssenteret arrangert en rekke arrangementer som #Stoltavlaksen Smøla, Sushikveld, besøk av skoler, åpen dag, smoltting, infomøte i kommunestyret, som inkl. formidling om havbruksnæringen.

Avslutningsvis forteller de at de at nå jobber det for å få til et samarbeid med Kristiansund Videregående på utforming av den praktiske delen av utdanningen på naturbruk/Aquakultur. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse