Gå til innhold
Annonse
Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Foto: Linn Therese Skår Hosteland

STIM (tidligere Europharma) og amerikanske MariCal har inngått forlik med Cooke Aquaculture etter en langvarig konflikt relatert til sistnevnte selskaps angivelige bruk av den patenterte SuperSmolt-teknologien.

Annonse

På tross av at forholdene saken omhandlet hadde funnet sted i henholdsvis Chile og Canada, ble saken reist av patentrettighetenes eiere, STIM og MariCal, for en amerikansk domstol. Partene er enige om å holde innholdet i forliket fortrolig.

- Både vi og MariCal er tilfredse med å ha kommet fram til en avtale som avslutter en flere år lang disputt, sier administrerende direktør Jim-Roger Nordly i STIM.

SuperSmolt® og videreføringen SuperSmolt Feed Only®, som ble lansert i 2014, er i dag i utbredt bruk i alle større lakseproduserende land. Teknologien bidrar til produksjon av tidligere og større smolt, reduserer dødelighet, forbedrer fiskevelferden og gir betydelig raskere vekst etter utsett i sjø.

- Vi har over mange år brukt store ressurser på forskning og utvikling av biologisk basert teknologi og metoder med sikte på forbedret produksjon, lavere dødelighet og raskere tilvekst i havbruksnæringen. Det ligger i sakens natur at vi noen ganger ikke lykkes, og sitter da igjen med lite annet enn en dyrekjøpt erfaring, men med SuperSmolt har vi sammen med MariCal virkelig oppnådd noe som har brakt hele næringen et langt skritt videre, sier Nordly.

Amerikanske MariCal er et bioteknologi-selskap som opererer innen dyrehelse og ernæring, og sto bak utviklingen av den originale versjonen av SuperSmolt. Europharma (nå STIM) kjøpte patentrettighetene til teknologien i 2008 og videreutviklet den til SuperSmolt Feed Only, som ble lansert i 2014.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse