Gå til innhold
Annonse
En av SinkabergHansens nye lærlinger, Johan Mo fra Kolvereid - her i arbeid på en lokalitet i Nærøy nå i sommer. Foto: SinkabergHansen
En av SinkabergHansens nye lærlinger, Johan Mo fra Kolvereid - her i arbeid på en lokalitet i Nærøy nå i sommer. Foto: SinkabergHansen

SinkabergHansen tar ungdom på alvor, og har til enhver tid som mål å ha 10 lærlinger i bedriften. I sommer hadde bedriften hele 115 inne til sommerjobb. 

Annonse

SinkabergHansen driver med lakseproduksjon på lokaliteter i Ytre Namdalen og på Sør-Helgeland med fiskeslakteri, og har 16 matfiskkonsesjoner. Oppdrettsselskapet har rundt 220 ansatte, og selskapet rekruterer stadig flere ungdommer og lærlinger.

Bare i september er det fem av aspirantene hos SinkabergHansen som også har bestått fagprøve i sjømatproduksjon.

- Rekruttering er høyt prioritert

Frode Lauritzen, personalsjef i SinkabergHansen forteller til Kyst.no at de per i dag har 10 lærlinger.

Frode Lauritzen, personalsjef hos SinkabergHansen sier selskapet til enhver tid har som mål om å ha 10 lærlinger inne. Foto: SinkabergHansen
Frode Lauritzen, personalsjef hos SinkabergHansen sier selskapet til enhver tid har som mål om å ha 10 lærlinger inne. Foto: SinkabergHansen

- Dette er innen akvakulturfaget, industrimekaniker, sjømatfaget og matrosfaget. For tiden er det flest innen akvakultur, påpeker han.

Lauritzen poengterer at selskapet har stort fokus på å få inn unge folk og nye lærlinger i bedriften.

- Rekruttering er høyt prioritert. SinkabergHansen med sine 220 fast ansatte ønsker å spille på lag med de ulike utdanningsinstitusjonene, og svare opp det faktiske behovet gjennom læreplasser, sier han.

Lærlinger på alle avdelinger

Personalsjefen forteller videre at det er et mål om å ha lærlinger på alle de ulike avdelingene i bedriften. 

- Regionalt har det vært et betydelig fokus på fagarbeideren – det er vi glade for, og svarer opp gjennom praktisk tilrettelegging så langt det går.

Martin Lauten er siste tilskudd som sjømatproduksjonlærling hos SinkabergHansen As. Her med faglig leder, Torbjørn Busch. Foto: OFNT.
Martin Lauten er siste tilskudd som sjømatproduksjonlærling hos SinkabergHansen As. Her med faglig leder, Torbjørn Busch. Foto: OFNT.

SinkabegHansen har også et tett og godt samarbeid med OFNT (Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag)

- Vi har tett dialog og samarbeidet fungerer bra. Og ikke bare i forhold til OFNT, men flere instanser som organiserer og gjennomfører opplæring innen sjømat- og kystfagene. Konkret snakker vi om opplæringskontoret i Nordland og Otek; opplæringskontoret for teknologifaget, understreker han.

115 i sommerjobb

Som viktig for deres rekrutterings- og omdømmearbeid ga SinkabergHansen i år sommerjobb til 115 ungdommer i alderen 15 år og oppover.

- Videre prioriterer vi å være på ulike arenaer hvor ungdom samles og diskuterer sine karrieremuligheter. For oss er det vesentlig å vise den store bredden i utdannings- og jobbmuligheter for kyst- og sjømatfagene generelt. Om unge i regionen velger andre utdanningsveier, er det uansett et mål for oss at de iallfall skal vite hva de faktisk velger bort, forteller han engasjert.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse