Gå til innhold
Bente Reuter er  prosjektleder i Nofima. Foto: Nofima
Bente Reuter er prosjektleder i Nofima. Foto: Nofima

- Foreløpig viser fiskeforsøk og analyser av omega-3-rik olje fra genmodifisert raps, at den er trygg å bruke som oljekilde i fôr til laks, skriver Nofima.

I et prosjektet finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), som gjennomføres i samarbeid med NIFES og australske CSIRO tester i disse dager Nofima omega-3 Canola, en rapsolje rik på spesielt DHA.

De har gjennomført fôringsforsøk med omega-3 Canola i laksedietter i ferskvann og i sjøvann i anlegg på land. Omega-3 Canola ble tilsatt fôret med økende innblanding. Et parallelt fôringsforsøk med yngel har også blitt gjort i Australia der det er varmere vann, for å teste omega-3-kildene ved to vekstrater. Det er viktig for å avdekke eventuelle effekter som kan oppstå når fisk vokser fort tidlig i livet.

Laksen som spiste fôrene med de nye fôrkildene ble analysert for tilvekst, sammensetning og helse.

Ingen forskjeller mot fiskeolje

Laksen som hadde fått omega-3 Canola hadde samme omega-3-nivå i filet som laks som hadde fått fiskeolje. Analyser av genuttrykk viste at det kun var effekt av hvor mye olje som var tilsatt, ikke av type olje.

‒ Vi er ferdig med grundig analyse fra disse forsøkene, og vi har ikke sett noen forskjeller mot standard fiskeolje for helse og tilvekst, sier Bente Ruyter, prosjektleder i Nofima i en sak på deres hjemmesider.

NIFES har analysert rapsoljen, og finner ingen DNA-spor etter genmodifisert raps i den. Det er australske Nuseed som har produsert oljen. Oljen er ekstrahert fra rapsplante som er genmodifisert for å frembringe DHA.

Flere forsøk

Forskerne har også gjort nytt forsøk med laks fra 500 g-1,2 kg i kar på land på Sunndalsøra, hvor laksen fikk fôr med økende innblanding av omega-3 Canola. Resultatene fra dette forsøket analyseres nå.

‒ Resultatene fra prosjektet publiserer vi i åpne tidsskrift, sier Ruyter.

Vurderingen av tillatelse til bruk av fôrkilder henger på myndighetenes regelverk. Dernest påpeker Nofima det er opp til næringen å vurdere hvorvidt de velger å bruke de nye fôrkildene.

Mange alternativer for marine ingredienser

Skretting har tidligere funnet en marin mikroalge de skal bruke i deres fôr som marin råvare. Biomar satser på tilføre DHA-rike sukkerspisende mikroalger i fôret, og Cargill har sagt de vil genmodifisere en raps-variant til å lage EPA og DHA-rikt fôr.

Det er imidlertid få som tidligere har undersøkt effekten av å bruke genmodifiserte ingredienser i fôret til laks, som er offentlig tilgjengelig. På Havforskningsinstituttet sin forsøksstasjonen på Matre er det gjennomført flere forsøk på GMO-camelinaolje.

De gjennomførte tidlig i år et åtte ukers forsøk på smolt som har fått genmodifisert omega-3-olje i fôret. Der har 100 grams fisk fått fôr med ulik fettyper i åtte uker, til den ble rundt 300 gram. 15% av fôret bestod av enten fiskeolje, vanlig camelinaolje, eller genmodifisert camelinaolje.

Selv om all data fra forsøket ikke var ferdig analysert når kyst.no skeiv om saken sist, så fôret ikke ut til å gi noen eksterne effekter på fisken.

– Det var ingen effekter på vekst eller andre makroskopiske funn. Vi så ingenting, og ingen forskjell på vekst som ofte kan være avslørende, sa forsøksleder Rolf Erik Olsen til kyst.no.

Har du en sak du
vil tipse oss om?