Gå til innhold
Det blir endringer i ledelsen i LSG og Lerøy Midt. Foto: Lerøy
Det blir endringer i ledelsen i LSG og Lerøy Midt. Foto: Lerøy

Bjarne Reinert har tiltrådt som ny konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group. Harald Larssen tar over ledelsen i Lerøy Midt.

Stig Nilsen har vært i Lerøy siden 2005 da Aurora ble kjøpt av Lerøy og han tok over som administrerende direktør for Lerøy Aurora AS. Siden 2010 har han vært konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group. Stig Nilsen tiltrer etter eget ønske en nyopprettet stilling som myndighetskontakt i Lerøy Seafood Group med fokus både på fiskeri og havbruk. Han skal også være involvert i sentrale utviklingsprosjekter innen havbruksvirksomheten.

Bjarne Reinert tar over som konserndirektør havbruk etter Stig. Bjarne Reinert kommer fra stillingen som leder for fiskehelse i Lerøy Seafood Group. Han ble ansatt som fiskehelsesjef i Sjøtroll Havbruk i 2009. Reinert har en mastergrad i fiskehelse fra
Fiskerihøyskolen i Tromsø og har i tillegg en mastergrad i strategi og ledelse fra NHH i Bergen.

Larssen overtar som daglig leder i Lerøy Midt

Sven Amund Fjeldvær har hatt lederroller i Lerøy siden 2003 og har vært administrerende direktør Lerøy Midt siden 2007. Sven Amund Fjeldvær har, etter eget ønske, valgt å ikke fortsette som administrerende direktør for Lerøy Midt. Han går nå over i en stilling som prosjektleder i selskapet.

Harald Larssen blir ny administrerende direktør i Lerøy Midt. Han kommer fra stillingen som produksjonssjef for Lerøy Midt på Nord-Møre. En stilling han har hatt i over ni år. Larssen har arbeidet innen havbruk i mer enn 20 år, har mastergrad i biologi, marine ressurser og akvakultur fra NTNU i Trondheim og en bachelor i marinbiologi og økonomi fra Høgskolen i Ålesund. Han har også gjennomført AFFs lederprogram på Solstrand («Solstrandprogrammet»), og deltar for tiden på Lerøys eget lederutviklingsprogram.

Har du en sak du
vil tipse oss om?