Gå til innhold
Her ser du innstallasjoner på Far Server. Foto: Farstad Shipping.
Her ser du innstallasjoner på Far Server. Foto: Farstad Shipping.

Fjordlaks Aqua fullfører i disse dager et samarbeidsprosjekt med SeaSide, Optimar Stette og Farstad Shipping. Prosjektet tar i bruk ny og miljøvennlig teknologi som revolusjonerer avlusing av oppdrettsfisk.

Optimar Stettes datterselskap SeaSide har utviklet teknologi som muliggjør effektiv, miljøvennlig og skånsom avlusing av laksefisk. Metoden er fri for kjemikalier og har ingen øvrige utslipp ettersom lusa fanges opp og destrueres.

Sunn løsning

Farstad Shipping har sørget for å få teknologien ut til merdene i Storfjorden hvor avlusingen har vært utprøvd. Prosjektet viser hvilke ressurser som finnes i den lokale næringsklyngen.

- Vi er svært fornøyd med resultatet av samarbeidsprosjektet. I Fjordlaks Aqua har vi alltid vært opptatt av god fiskevelferd. God fiskevelferd bidrar til god vekst og god kvalitet på sluttproduktet. Metoden til Optimar Stette representerer en betydelig forbedring sammenliknet med alternative løsninger. Fisken beholder også slimhinnen og tar til seg næring kort tid etter avlusing i motsetning til behandling ved bruk av kjemikalier, sier Amund Pedersen i Fjordlaks Aqua.

Far Server. Foto: Farstad Shipping.
Far Server. Foto: Farstad Shipping.

Ingen kjemikalier

Lakselusen fjernes ved hjelp av temperert vann hvor fisken føres kontrollert gjennom et spesialutviklet kar.

Å fjerne lus ved bruk av temperert vann er ikke noe nytt. En stor fordel ved bruk av temperert vann er at behandlingen skjer uten noen form for tilsetning av kjemikalier. Det som videre er unikt med vår metode er måten vi kontrollerer behandlingstemperatur og fiskens oppholdstid på. Avlusingen skjer i en kontinuerlig prosess med høy kapasitet og uten utslipp. Prosessvannet blir nemlig filtrert og lusa destrueres, forteller Frode Kjølås i SeaSide. Metoden har bevist svært høy grad av avlusing og svært skånsom behandling av fisken.

Nye muligheter

Systemet er plassert om bord på Farstad Shippings «Far Server», som legges ved siden av merdene og behandler fisken gjennom anlegget på dekk. Under testperioden har de vært i stand til å fjerne lus på nærmere 100 tonn fisk i timen. Skipet kan selv raskt og sikkert forflytte seg mellom merdene.

- For oss i Farstad Shipping setter vi stor pris på å få muligheten til å delta i dette prosjektet. Det er viktig å kunne se nye muligheter slik markedet er i dag. Dette prosjektet er svært interessant for oss og et tydelig resultat av samarbeidet i den maritime klynga på Sunnmøre, sier Karl-Johan Bakken, Konsernsjef i Farstad Shipping.

Har du en sak du
vil tipse oss om?