Gå til innhold
Annonse
Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line er trygg på at selskapet skal vinne frem til slutt. Foto: Therese Soltveit
Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line er trygg på at selskapet skal vinne frem til slutt. Foto: Therese Soltveit

Fiskeriministeren har valgt å bestride Bergen tingretts kjennelse om at han tolker loven feil i “Norwegian Gannet”-saken. – Vi håper fornuften til slutt får seire, sier Hav Line.

Annonse

Tidligere i dag ble det kjent at NFD bestrider Hav Line-kjennelse fra Bergen Tingrett.

Nå svarer administrerende direktør Carl-Erik Arnesen i en pressemelding sendt ut i dag.

- Det er synd at departementet ikke har tatt til fornuften, men dessverre ikke overraskende. Norwegian Gannet hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, skaper kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk. Bergen tingrett var svært tydelige i sin kjennelse, og vi er trygge på å vinne frem i domstolene for å tillate drift av prøveprosjektet sier administrerende direktør i Hav Line Gruppen AS, Carl-Erik Arnesen.

Hav Line har investert et milliardbeløp i slakteskipet Norwegian Gannet, med støtte fra blant andre Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannens miljøavdeling, fagmiljøer og miljøvernere. Seinhøstes 2018 gjorde departementet og fiskeriministeren overraskende helomvending, og forsøkte å stanse prosjektet på en teknikalitet i Kvalitetsforskriften. Hav Line gikk til Bergen tingrett og ba om en midlertidig forføyning.

- Retten konkluderte med at fiskeriministeren tolker loven feil. I etterkant har vi i tillegg endret systemet vårt, slik at vi uansett frakter produksjonsfisken tilbake til Norge. Dermed følges forskriften, uansett hvordan man forsøker å tolke eller vri den, sier Arnesen.

Les også: Dette er Hav Line sitt kompromissforslag

Utdatert praksis

Hav Line påpeker at Mattilsynet foreslo før sommeren 2018 å fjerne hele den 35-år gamle produksjonsfiskregelen.

- Etter tiltredelse av ny fiskeriminister tok det kun noen få dager før han var ute i pressen og bekreftet at den ville han ikke fjerne av hensynet til de såkalte norske arbeidsplassene. Fagorganet forslag ble dermed lagt i en skuff av ministeren. Departementet har nå gått til det skritt å stramme inn den gamle bestemmelsen for å «snikinnføre» et landingspåbud og effektivt stoppe Hav Line.

- Det er imidlertid i seg selv en erkjennelse fra departementet at de i gjeldende rett ikke har hjemmel for å stanse innovasjonsprosjektet vårt, sier Carl-Erik Arnesen.

I følge Arnesen hevder departementet at de er redde for at kvaliteten på norsk fisk ikke blir ivaretatt med prosjektet.

- Hav-Line metoden bidrar nettopp til å øke kvaliteten på fisken, gjennom rask nedkjøling og slakting. Nofima, et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt, har tidligere dokumentert at prosjektet er et stort løft for kvalitet og dyrevelferd. Forbrukerne får et ferskere og bedre sluttprodukt. Det er nettopp dette Kvalitetsforskriften skal sikre - og det politikerne har bestilt, slår Arnesen fast.

- Bestemmelsen departementet støtter seg på bygger på en utvendig og visuell kontroll av fisken - en praksis som i dag er utdatert. Nå blir all laks filetert, og konsumenten ser aldri en hel fisk lenger. Ingen andre lakseproduserende land har en slik regel. Og Mattilsynet, som er departementets fagorgan på området, vil fjerne dette forbudet fra Kvalitetsforskriften, sier han.

Norwegian Gannet er et norsk fartøy, registrert i ordinært register (NOR), med norsk mannskap og norske lærlingplasser. Skipet vil i følge Hav Line fjerne 150 trailere fra veien i uken. Totalt vil CO2-utslippene per kilo laks halveres sammenlignet med dagens praksis, i følge selskapet.

Myndighetene sa ja fra start

- Norwegian Gannet er utsatt for omfattende skremselspropaganda. Produksjonsfisken, som diskuteres så heftig, utgjør kun to prosent av fisken vi tar om bord. Vi er det eneste slakteskipet i Norge og et prøveprosjekt. Det vil enten motbevise skremselspropagandaen eller gi politikerne faktiske argumenter for å stanse det. Det er ingen grunn til at fiskeriministeren skal frykte et slikt prøveprosjekt, sier Arnesen.

Prosjektet har hatt myndighetenes støtte fra planlegging, bygging og til gjennomføring, har langt på overtid fått rødt lys av fiskeriministeren.

- Det er i seg selv spesielt at departementet undergraver sitt eget fagorgan på denne måten. Spesielt når de samtidig overkjører uavhengig ekspertise, fakta og egne uttalte og tydelige understrekede ambisjoner, sier Arnesen.   

 

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse