Gå til innhold
Annonse

Høyere kostnader og lavere prisoppnåelse for Kobbevik og Furuholmen oppdrett

Austevoll-selskapet Kobbevik og Furuholmen leverer et lavere driftsresultat, enn hva daglig leder er fornøyd med. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.
Austevoll-selskapet Kobbevik og Furuholmen leverer et lavere driftsresultat, enn hva daglig leder er fornøyd med. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.

2019 ble et år da det ble dyrere å drive, samtidig som det å selge alt i spot antagelig ikke var det optimale for best mulig prisoppnåelse. Kobbevik og Furuholmen nær halverte driftsmarginene sin til et relativt svakt nivå for oppdrettsbedrift å regne. 

Annonse

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS er et heleid datterselskap av Br Birkeland Farming AS, og har sitt hovedkontor på Storebø i Austevoll kommune.

Ferske tall fra Brønnøysundregisteret viser at oppdrettsselskapets hadde i 2019 en omsetningsvekst til 391,5 millioner kroner millioner kroner mot 320,2 millioner kroner i 2018. 

Selskapets driftsresultat gikk imidlertid ned og endte på 49,6 millioner mot tilsvarende 70,3 millioner i 2018. Dermed gikk driftsmarginen betydelig ned, og ble nær halvert fra 22 til 13 %.

Driftskostnader utgjorde i 2019 342 millioner kroner mot 249,8 millioner i 2018. 

Aksjonærene tar ikke ut utbytte etter 2019-regnskapet, mens man i 2018 tok et utbytte på 34,8 millioner kroner. 

Krevende biologisk

Daglig leder Ingebrigt Landa sier til Kyst.no at han ikke er er fornøyd med 2019.

- Det var krevende biologisk og jeg er ikke fornøyd. Vi økte slaktevolumet, men fikk noe høyere driftskostnader og lavere salgspris.

Selskapets mål og ambisjoner for 2020 er å oppnå 8000 t slaktevekt og bedre inntjening.

- Men 2019 problemene vil prege 2020 også, forklarer Landa.

Selskapet får fartøyet Hordagut i august og selskapet har fra før Hordafjell som er satt i drift. Dette er fartøy de har saman med flere andre oppdrettere. 

Nøkkeltall for regnskapet til Kobbervik og Furuholmen Opdrett AS i 2019 og 2018:
Nøkkeltall for regnskapet til Kobbervik og Furuholmen Opdrett AS i 2019 og 2018:

Fikk lavere prisoppnåelse

Styret skriver i årsberetningen at nedgang i driftsresultat har sin hovedforklaring i lavere prisoppnåelse og høyere uttakskost sammenlignet med 2018.

- Selskapet selger hele sin produksjon i spotmarkedet, og det ble slaktet 7,318 GWT i 2019 en økning fra 5,727 GWT slaktet i 2018.

Oppdrettsselskapet har en totalbalanse på 609,8 millioner kroner, og egenkapitalen er på 381,2 millioner. Egenkapitalprosenten utgjør 62,5 %.

Har syv tillatelser

Oppdrettsselskapet driver syv tillatelser for oppdrett av laks og ørret, med en MTB på 780 på hver tillatelse. Produksjon foregår i Austevoll kommune, Fitjar kommune, Stord kommune og Austrheim kommune.

Selskapets styre og ledelse skriver i årsberetningen at de har ikke kompetanse til å vurdere alle mulige ringvirkninger av Covid-19, ei heller hvor langvarig utbruddet vil bli og da heller ikke de endelige økonomiske konsekvenser. Men skriver det er imidlertid liten tvil om at situasjonen er krevende, og at utbruddet har en merkbar negativ effekt.

Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 26 ansatte, hvorav to av dem er kvinner. Styret består av seks medlemmer hvor ett styremedlem er kvinne.

I 2019 var det totale sykefraværet på 1,9 % mot 4,5 % i 2018. Det er i løpet av året gjort investeringer på anleggene, noe styret mener bedrer arbeidsmiljøet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse