Gå til innhold
Annonse

Imencos kameraavdelinger har fått kjørt seg i sommer

Installasjon av kamerasystem sett fra oven. Foto: Imenco
Installasjon av kamerasystem sett fra oven. Foto: Imenco

En hektisk sommer går mot slutten og de siste leveransene av en ordre på 33 kamerasystem til SalMar går ut dørene i disse dager. Imenco vant ordren i sterk konkurranse med aktører som har vært i markedet over lang tid. 

Annonse

For Imenco er denne sektoren relativt ny, selv om det allerede har mange Imenco-kamerasystem i drift rundt om i landet. Mye av grunnen til at Imenco har klart å etablere seg i et nytt marked er  ifølge bedriften selv ambisjonen om å være best på kvalitet og med spesielt fokus på å kunne levere den beste bildekvaliteten som til enhver tid er tilgjengelig.

Prosjektet ble vunnet i juni med leveranse i månedsskifte juli/august. For å klare leveringsfristen har både avdelingen i Grinde, Tysvær og deler av avdelingen i Wick, Skottland, kjørt på høygir gjennom sommeren.

Trådløse bilder

Et kamerasystem består typisk av et Gemini undervannskamera, som har et kamera som ser oppover og ett kamera som ser nedover.  Disse kameraene kan kontrolleres fra fórflåten eller andre steder, og kan se der oppdretteren ønsker å se. Slik blir hele merden dekket av «øyne» under vann. For å posisjonere kameraet i merden ut-inn / opp-ned  - leveres det også en vinsj med to tromler, en Taurus vinsj.

Bildene sendes trådløst eller via kabel fra merdkanten til fórflåten. I tillegg til undervannskamera ble det også levert overflatekamera for overvåking av merden utvendig og kamera på fórflåten for å overvåke hele anlegget, samt datamaskiner og skjermer for operasjon av alle systemene.

Montering og oppkobling utført av Imenco service personell hos Salmar.  Foto: Imenco
Montering og oppkobling utført av Imenco service personell hos Salmar. Foto: Imenco

Prosjektleder Assel Ryspayeva sier prosjektet har vært utfordrende med den korte leveringstiden som ble avtalt med SalMar, og spesielt trekker hun frem motorene til vinsjene som verken var på lager i Europa eller andre steder;

- Vi måtte overtale vår Kinesiske leverandør til å kjøre en spesialordre for oss. Med gode relasjoner til leverandøren, hjelp fra vår kinesiske avdeling og prioritet på fly forsendelse rakk vi det akkurat. Nærmere «just in time» kommer vi ikke. De fleste Gemini kameraene har vi produsert i Wick, Skottland, og på tross av strenge Coronabestemmelser der borte har teamet klart leveransen med god margin.

Viktig kontrakt

Det har vært fult kjør i den norske avdelingen i Grinde også med produksjon av alle elektro skapene (ett skap til hver av kameraene), vinsjer, monteringsstativ og braketter, overflatekameraer og software som skal styre alle enhetene og gjøre hverdagen enklest mulig for oppdretteren.

- Kontrakten er for leveranse som skal installeres i Midt-Norge, Smøla og Nord Norge, Harstad, og de første merdene blir installert denne uken. Det er en milepel for Imenco med første leveranse til SalMar og første leveranse til Nord-Norge., sier Olve Byre, VP Havbruk hos Imenco.

- Kontrakten er viktig og den største vi har hatt innen oppdrett så langt. Den viser at kontinuerlig satsing på system- og produktutvikling gir resultater. Imenco har de siste årene bygget opp utviklingskompetanse og kapasitet ved å ansette godt kvalifisert personell, med bla PhD og Master utdanning, i tillegg til at det søkes samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.», sier Geir Egil Østebøvik, CEO, og utdyper; «Aktiviteten innen Havbruk nå er av en slik art at det begynner å bidra til selskapets fremtidige vekst, noe som blant annet vises igjen i tallene for 2019, hvor omsetningen i selskapet økte med 65%.»

Rebecca Hovland som leder utviklingsarbeidet til Imenco – både i Norge og Storbritannia – sier:

- Jeg er stolt av hva vi har fått til og at det er mange spennende aktiviteter i utviklingsavdelingen som vil gi oppdretterne en bedre og enklere hverdag. Og så er det bare å følge med videre, for det er stadig nye produkter og løsninger i støpeskjeen her hos Imenco.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse