Gå til innhold
Annonse

- Kan gi norsk oppdrettsnæring en ulovlig fordel

Det er deilig å være norsk i Danmark, med mindre du er produksjonsfisk. Melaninfeil som dette gjør at fisken regnes som produksjonsfisk. Foto: Nofima
Det er deilig å være norsk i Danmark, med mindre du er produksjonsfisk. Melaninfeil som dette gjør at fisken regnes som produksjonsfisk. Foto: Nofima

Danish Seafood Association er svært kritiske til forslaget om at produksjonsfisk må sorteres ut i Norge.

Annonse

I mai i fjor sendte Mattilsynet ut på høring en presisering av § 17 i kvalitetsforskriften, etter ønske fra Nærings- og Fiskeridepartementet. I endringsforslaget presiseres det at oppdrettet fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil – også kallt produksjonsfisk – skal sorteres innenlands:

Kontroversen i saken om Norwegian Gannet har dette som utgangspunkt.

Høringsfristen for endringsforslaget var satt til 15 mars.

Forslag til ny § 17

§ 17 Sortering, feilretting og bruk til ulike formål

Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.
Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til virksomheter innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum skal foretas, eller direkte til virksomheter innenlands for produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum.
Ved innenlands transport av fisk med feil som nevnt i første ledd, skal emballasjen merkes tydelig «Kun for tilvirkning innenlands».

I går kunne du lese på Kyst.no at Norsk Industri og Mowi stiller seg svært kritiske til forslaget fra departementet, og de var enige med Mattilsynet, som i et vedtak 5. november skrev at de mener kvalitetsforskriften ikke pålegger virksomheter en plikt til å lande oppdrettet fisk i Norge. 

Danish Seafood Association påpeker i sitt høringssvar at dansk fiskeindustri har en meget stor årlig import av oppdrettslaks fra Norge, noe som gjør at de blir direkte berørt av presiseringen av den norske kvalitetsforskriften.

Kjøper ikke omdømme-argument

Videre skriver organisasjonen at de vil gjøre oppmerksom på at et krav om at laksen skal sorteres og feilrettes innenlands i Norge, vil gi norsk laksenæring en uberettiget, og etter deres oppfatning, en ulovlig fordel som strider med EØS-avtalen.

Danskene skriver også i sin høring at de ikke kan se at omdømme-begrunnelsen til departementet er dokumentert.

- Sortering og feilretting kan skje fullt forsvarlig hos danske og europeiske bedrifter, ettersom vi er underlagt samme hygienestandarder for matsikkerhet, og danske virksomheter har en stor interesse i å bevare omdømmet for norsk oppdrettslaks, dersom dette skulle være begrunnelsen, skriver de.

Ikke saklig begrunnelse

Den danske organisasjonen mener at § 17 strider med EØS-avtalens innhold om matsikkerhet og like konkurransevilkår. De mener at etter avtalen forpliktes hver part – her under Norge – seg til å sikre den frie bevegelighet for varer og tjenester. Organisasjonen sier i sitt svar at det ikke er noen saklig og objektiv begrunnelse for kravet om innenlands sortering og feilretting.

Den danske sjømatforeningen skriver avslutningsvis at de avventer en avgjørelse fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og understreker at alle forhold i saken om produksjonsfisk, taler for at norske myndigheter bør avvente avgjørelse eller uttalelse fra EFTA, før de foretar seg noe.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse