Gå til innhold
Annonse
Det kommer frem av høringssvarene at Norsk industri og Mowi er enig med Mattilsynet i saken om produksjonsfisk. Foto: Jannicke Sekkingstad Johansson.
Det kommer frem av høringssvarene at Norsk industri og Mowi er enig med Mattilsynet i saken om produksjonsfisk. Foto: Jannicke Sekkingstad Johansson.

- Innovasjon blir forhindret pga. et regelverk som ble laget for mange år siden, skriver Norsk Industri og Mowi i sitt høringssvar til Mattilsynet i saken om produksjonsfisk.

Annonse

I mai i fjor sendte Mattilsynet ut på høring en presisering av kvalitetsforskriftens §17, etter ønske fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Endringen presiserte at oppdrettet fisk med visse feil og mangler, skal sorteres innenlands. Dette gjelder den mye omtalte produksjonsfisken, og bunner i saken om Norwegian Gannet. Høringsfristen var satt til 15 mars.

Hindrer innovasjon

Norsk Industri, der Mowi er eneste oppdrettsmedlem, sier i sitt høringssvar seg enige med Mattilsynet, som i et vedtak 5. november skrev at de mener kvalitetsforskriften ikke pålegger virksomheter en plikt til å lande oppdrettet fisk i Norge. 

- Innovasjon blir forhindret pga. et regelverk som ble laget for mange år siden, på en tid hvor det aller meste av fisken ble omsatt hel, og ikke som i dag hvor fisken er bearbeidet i en eller annen form før den når kunden i utlandet. Eventuelle lyter vil dermed ikke lengre være synlige og utgjør således ingen risiko med hensyn til norsk laks sitt kvalitetsomdømme, slår de fast.

Norsk Industri kjøper dermed ikke det som har vært Nærings- og Fiskeridepartementets viktigste argument, nemlig at man ikke skal skade omdømme til norsk laks, ved å sende “dårlig fisk” ut i markedet.

Les også: Nesvik vil klargjøre kvalitetsforskriften

Tydelige politiske signaler

Norsk industri er også tydelig i sitt svar at høringsforslaget ikke henger sammen med anbefalingen fra det som er fagorganet til departementet, nemlig Mattilsynet.

- Forslaget som nå kommer etter tydelige politiske signaler fra NFD, står også i klar motstrid til Mattilsynets faglige anbefaling som ble sendt departementet 29.mai 2018. 

Norsk industri skriver avslutningsvis at de støtter Mattilsynets opprinnelige vurdering, og mener at regelverket i størst mulig grad bør være tilpasset dagens situasjon og at næringen selv må ta ansvaret for at fisk med lyter/forringet kvalitet ikke havner i markedet.

De mener at med den antatte veksten som skal komme i næringen vil det også være et stort behov for å overføre en større andel av laksetransporten fra vei til sjø og bane, både for å redusere belastningen på veiene og få ned CO2 utslippene. Norsk industri med Mowi som medlem, er tydelig på at dette vil være både i næringens og samfunnets interesse.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse