Gå til innhold
Annonse
Karoline Andrea Eide er fortsatt inne i sitt første år som koordinator for rensefisk hos SinkabergHansen. Og hun har mer enn nok å henge fingrene i, ifølge selskapet. Foto: SinkabergHansen.
Karoline Andrea Eide er fortsatt inne i sitt første år som koordinator for rensefisk hos SinkabergHansen. Og hun har mer enn nok å henge fingrene i, ifølge selskapet. Foto: SinkabergHansen.

Karoline Eide er rensefiskkoordinator i SinkabergHansen og månedlig er hun ute på lokalitet for å følge opp velferd og effektivitet hos rensefisken.

Annonse

Rognkjeks er den «gode hjelperen» som spiser lakselus og hjelpe å holde lakselusnivåene i merdene lave. På lokalitetene til SinkabergHansen ivaretar driftsteknikerne daglig art nummer 2 i merden, selskapet har også Karoline Eide, som de beskriver som en dedikert person som skal se til rensefisken deres.

Det melder selskapet på facebook. Hver måned er nemlig Eide ute på lokalitet for å følge opp velferd og effektivitet hos rensefisken.

- Da kjører jeg ROV og ser på groe på skjul og nøter, og hvordan rognkjeksen står i nota og skjulene, forteller hun. 

Rognkjeks (til venstre) med katarakt har ikke spist, mens den andre er i orden og har tatt til seg næring. Foto: SinkabergHansen.
Rognkjeks (til venstre) med katarakt har ikke spist, mens den andre er i orden og har tatt til seg næring. Foto: SinkabergHansen.

Sjekker helsen på fisken 

En del av rutinene hennes er også å håve opp noen rognkjeks for å se på helsetilstand.

- I det siste har vi hatt ekstra fokus på katarakt siden vi har problem med dette. Vi har registrert klar sammenheng mellom fôrinntak og denne øyelidelsen. Heldigvis; nå ser det ut som utviklingen trekker i rett retning, legger hun til. 

Foruten god velferd hos rensefisken, påpeker selskapet at det viktigste er at rognkjeksa faktisk fungerer som det er tenkt.

Lokaliteten Klungseth er i så måte et godt eksempel, ifølge koordinatoren.

- Her er det siden utsett i fjor høst ikke avluset noen gang – før det nå sent i august ble nødvendig med en runde mekanisk behandling. Slik sett fungerer rensefisk godt, men i perioden på høsten med normalt størst lusepress kan det altså bli nødvendig med supplerende tiltak. 

SinkabergHansen:

  • Er et oppdrettsselskap lokalisert på Helgeland-og Namdalskysten.
  • De har hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune.
  • De har 16 matfiskkonsesjoner i Vikna, Nærøy, Bindal og Brønnøy kommune.

Karoline forteller at som koordinator gjør hun en liten del av arbeidet ved å planlegge og «kontrollere».

- Den aller viktigste jobben med rensefisken er den som gjøres på merdkanten. Det å holde groe unna skjul og nøter, samt å fôre både laks og rognkjeks riktig bidrar til mer lusespising, legger hun til. 

Må ha rett «timing»

Kunnskapen om rognkjeks som art nummer to i nøtene påpeker de er ganske ny. Samtidig pågår omfattende avlsarbeid, samt utvikling av både vaksiner og fôr som er enda mer egnet til rensefisk. Videre er rett «timing» i forhold til lusepresset og størrelsen på rognkjeks vesentlig. For erfaringer SinkabergHansen har gjort viser at når fisken er over 300 gram, så er den gjerne mindre interessert i lus framfor ordinært laksefôr.

- Det gjelder å sette ut rognkjeks så tidlig at vi ikke blir for sene – men samtidig så sent at den fortsatt er effektiv når lusepresset er der, forteller koordinatoren. 

Rognkjeksa i merdene klarer seg ikke bare på å beite lus av laksen. Den må også ha eget fôr, og her fyller driftstekniker Tor Kristian Løvmo opp en av de mange automatene på Lismåsøy ved Brønnøysund. Foto: SinkabergHansen.
Rognkjeksa i merdene klarer seg ikke bare på å beite lus av laksen. Den må også ha eget fôr, og her fyller driftstekniker Tor Kristian Løvmo opp en av de mange automatene på Lismåsøy ved Brønnøysund. Foto: SinkabergHansen.
Driftstekniker Helene Knapstad på lokaliteten Gjerdinga med en rognkjeks som ble med opp i håven ved den ukentlige lusetellingen. Foto: SinkabergHansen.
Driftstekniker Helene Knapstad på lokaliteten Gjerdinga med en rognkjeks som ble med opp i håven ved den ukentlige lusetellingen. Foto: SinkabergHansen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse