Gå til innhold
Annonse
Rensefiskprodusenten Atlantic Lumpus opplyser de har hatt lav dødelighet på rognkjeksen deres. Foto: Atlantic Lumpus.
Rensefiskprodusenten Atlantic Lumpus opplyser de har hatt lav dødelighet på rognkjeksen deres. Foto: Atlantic Lumpus.

I halvårsrapporten til Atlantic Lumpus kommer det frem at rensefisken deres har hatt spesielt lav dødelighet etter utsett i sjø. 

Annonse

Daglig leder Dan Kristian Larssen sier de besørger god dokumentasjon sammen med fisken som letter kundens arbeid ved tilsyn på fisken samt overholdelse av myndighetspålagt dokumentasjon.

- Det er fortsatt en del svinn av rognkjeks i Norge etter utsett i sjø, at vi klarer å levere kvalitetsfisk med lav dødelighet kommer våre kunder til gode i form av lavere kostnader, mer effektiv lusebekjempelse og mindre tidkrevende for røkterne på merdkanten, sier han i halvårsrapporten til selskapet. 

- God oppfølging

Daglig leder Dan Kristian Larssen sier de har høyt fokus på lav dødelighet og har gått fra ett stort rogninnlegg til tre mindre i året. Her ser du han sammen med deler av teamet. Foto: Atlantic Lumpus.
Daglig leder Dan Kristian Larssen sier de har høyt fokus på lav dødelighet og har gått fra ett stort rogninnlegg til tre mindre i året. Her ser du han sammen med deler av teamet. Foto: Atlantic Lumpus.

Larssen sier at kundene trekker spesielt frem lav dødelighet etter utsett i sjø, frisk og rask fisk, og god oppfølging etter levering.

Selskapet påpeker at de har på kort tid opparbeidet en egenkapitalprosent på over 30 %, som det mener viser at eierne bak selskapet ikke tar ut overskudd i en sårbar oppstartfase og beholder overskuddet i selskapet for å bedre finansieringen og tenker langsiktig med investering og oppgraderinger.

Solid økonomi

Selskapet har ved utgangen av juni ett positivt driftsresultat på 967 000 kroner. Dette er ett resultat av salg av 290 000 fisk, opplyser rapporten. 

Sum gjeld er 27 millioner kroner og egenkapitalen er 12,36 millioner per. 30.06.2018. Dette gir en egenkapitalprosent på 31.4 %. Sammen med langsiktig finansiering påpeker de at selskapet har en solid økonomi. 

Lavere salgspris

Atlantic Lumpus AS

  • Er et norsk oppdrettsselskap som produserer rensefisk til laksenæringen.
  • Selskapets hovedkontor ligger på Sleneset i Lurøy kommune.
  • Selskapet teller fortsatt 8 ansatte men vurderer å ta inn skoleungdom til å jobbe noen ettermiddager og kanskje helger.
  • Av selskapets 8 ansatte er 3 kvinner, hvorav 1 av disse i ledelsen. Styret består av 2 personer, alle menn.

De skriver at det er som ventet mer rensefisk tilgjengelig på markedet, volumet øker med flere aktører på banen og økning i produksjon hos etablerte selskap.

- Salgsprisen er i snitt lavere enn tidligere, det var en ventet nedgang og vi venter ytterligere noe nedgang før vi vil se en stabil salgspris på rognkjeks. Selskapet har en del fisk på kontrakt til og med år 2021 som sikrer stabilitet i salgsinntekter, melder selskapet. 

Selskapet er engasjert i forskning og utvikling av arten, og er på banen for å starte FoU aktiviteter, kommer det frem. 

Ny strategi

Selskapet prøver i år en ny strategi hvor de har tre mindre rogninnlegg i stedet for ett stort.

- Dette skal gi oss bedre kontroll, og større fleksibilitet ovenfor våre kunder, til nå ser dette ut til å fungere godt. Med økt kontinuitet og produksjon ser vi at vi må investere i noe utstyr for å lette arbeidsbelastningen på de ansatte, vi går i gang og prosjekterer bl.a. sorteringsmaskin, tellesystem og internt pumpesystem mellom avdelinger. Vi skal også installere proteinskimmer, en innretning som filtrerer bort de fineste partiklene i vannet.

Atlantic Lumpus har også bygget om klekkeri og startfôring med nytt system der rognen ligger til inkubering rett over startfôringstanker.

- Dette frigjør 30 % av gulvarealet i avdelingen og sikrer samtidig en mer skånsom overføring av larvene fra klekkeri til tank. Larvene svømmer ganske enkelt selv med vannstrømmen fra inkubator til tank når de er klekt. Systemet er allerede oppe og går, og de har klekt siste generasjon fisk her og det var suksess, opplyses det.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse