Gå til innhold
M/S «Måsvær» er en av Lerøy Auroras arbeidskatamaraner. Foto: Arkiv.
M/S «Måsvær» er en av Lerøy Auroras arbeidskatamaraner. Foto: Arkiv.

Det 100% heleide datterselskapet til Lerøy Seafood Group AS gjør et økonomisk byks.

Selskapet omsatte i 2017 for 2,4 milliarder kroner, og har dermed styrket seg kraftig fra året før der de hadde en driftsinntekt på 1,8 milliarder.

Driftsresultatet var i fjor på nær en milliard, mot 700 millioner kroner i 2016. Lerøy Aurora har et årsresultat på 756 millioner kroner.

Driftsmarginen for 2017 er 41% og selskapet hadde en egenkapitalandel på 32%

Nøkkeltall:
Nøkkeltall:

25 Konsesjoner

Lerøy Auroroa hadde ved utgangen av 2017 25 ordinære konsesjoner for produksjon av laks og ørret. 17 av disse er lokalisert i Troms fylke, i henholdsvis i Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, Tromsø, og Karlsøy kommune.

8 er lokalisert i Finnmark, i Sør-Varanger, og Nesseby kommune. Selskapet har i tillegg en visningskonsesjon for akvakultur på 780 tonn. 

Selskapets prosessanlegg er lokalisert på Skjervøy i Skjervøy kommune.

Lerøy Aurora AS er selvforsynt med smolt. Smoltproduksjonen skjer i det heleide datterselskapet Laksefjord AS, som er lokalisert i Lebesby kommune i Finnmark.

Flere forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet skriver i sin årsberetning at de kontinuerlig driver med forbedringsprosesser der forsknings- og utviklingsaktiviteter er sentrale. 

I 2017 har selskapet hatt flere prosjekter av slik art både i egen regi og i samarbeid med forskningsinstitutter bl.a. ved samlokalisering av en forskningskonsesjon. 

Konsernet Lerøy Seafood Group har flere løpende forsknings og utviklingsprosjekt som Lerøy Aurora AS tar del i. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?