Gå til innhold
Annonse
Morten Lund, Lars Måsøval og Finn Sinkaberg på Åsen Settefisk. Foto: Måsøval Settefisk.
Morten Lund, Lars Måsøval og Finn Sinkaberg på Åsen Settefisk. Foto: Måsøval Settefisk.

Åsen settefisk leverte et svakere regnskap i fjor, men det er fortsatt god butikk i smoltproduksjonen deres.

Annonse

Åsen Settefisk AS eies i dag av Sinkaberg Hansen AS, Emilsen Fisk AS og Midt-Norsk Havbruk AS.

Selskapet produserer smolt i egne lokaler i Åsenfjord i Levanger kommune. Selskapet består av mor og datterselskap. Flatanger Settefisk AS er datterselskapet og driver samme type virksomhet som morselskapet, og er lokalisert på Lauvsnes i Flatanger Kommune. 

Dagens eiere har størstedelen av sin produksjon i sone 7 og nordover, mens Åsen Settefisk AS ligger i produksjonssone 6.

Liten nedgang

Åsen Settefisk omsatte i fjor for 37 millioner, og hadde en driftsresultat på 5,6 millioner kroner. Dette er en liten nedgang fra 2017, der de omsatte for 39 millioner med et driftsresultat på 9 millioner kroner.

Nøkkeltall for 2018 og 2017.
Nøkkeltall for 2018 og 2017.

Dette ga en driftsmargin i fjor på 15 %, en nedgang fra 23 % året før.

Selskapets egenkapitalandel har styrket seg fra 53 % i 2017 til 76 % i 2018.

Det er dermed god butikk  å drive smoltproduksjon, på tross av et litt dårligere regnskapsår. Kyst.no har forsøkt å kontakte Åsen Settefisk, men har ikke lykkes.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse