Gå til innhold
Annonse
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.

Etter ett år med kommersiell bruk, og årevis med tester av lusemiddelet i Chile, viser en studie at lufenuron kan gi flere fordeler enn bare å hindre påslag av lus.

Annonse

Legemiddelprodusenten Elanco, som har utviklet legemiddelet Imvixa som inneholder virkestoffet lufenuron, melder middelet gjør mer enn å beskytte mot lus.

Lufenuron er nært beslektet med lakselusmidlene diflubenzuron og teflubenzuron, men bruken skiller seg likevel fra de andre midlene. Mer om dette kan du lese her.

Millioner av fisk behandlet

Legemiddelet ble godkjent i Chile i november 2016, og har vært brukt på over 90 millioner fisk siden da. Tidligere har kyst.no skrevet at den gjennomsnittlige virketiden av middelet, målt hos de fiskene som har fullført en behandling, er på 35,8 uker med en spennvidde i datasettet fra 24 uker til 55 uker.

Les også: Så lenge virker lufenuron

I en epidemiologisk rapport utført av Epivet på forespørsel fra Elanco, ser de forbedringer i produksjonsresultater og økt effekt ved bruk av badebehandlinger mot lus.

Analysen skal har tatt i bruk statistiske og matematiske verktøy, og vurdert fiskehelseinformasjon fra 47 lokaliteter i XI-regionen, som hadde gjennomsnittlig 880 000 fisk på i merdene. Samlet baserer rapporten seg på 67 produksjonssykluser, mellom 2010 og mai 2017, altså bruk både kommersiell og i testfase.

Den sammenligner kort oppsummert utviklingen og tiltak mot Chile-lusen (Caligus rogercresseyi), med og uten bruk av Imvixa.

150 gram økt tilvekst per fisk

Ifølge rapporten skal oppdretterne som har brukt middelet som en del av sin lusestrategi, ha oppnådd en høyere biomasse på kortere produksjonstid i isolerte produksjons-sykluser, også sammenlignet med tidligere sykluser.

Elanco tar forbehold om at de trenger mer data over tid for å komme med endelige konklusjoner, men beregner nå et gjennomsnitt på nærmere 150 gram økt tilvekst per fisk, i sammenlignet periode.

Rapporten viser også at lokalitetene som bruke Imvixa, utførte et lavere antall badbehandlinger mot lus, i tillegg til at de ser en tendens, dog ikke statistisk signifikant, til bedret effekt av behandling etter at effektperioden av middelet er over.

Nå skal de gjennomføre flere analyser, med fokus på at det er godt kjent at når fisken vokser uten stress, under gode forhold, vil immunforsvaret bli bedre forberedt på å møte senere utfordringer.

Avventende til Norge

I starten av fjoråret meldte kyst.no at Elanco hadde søkt om markedsføringstillatelse for et lusemiddel med lufenuron i Norge. Behandlingstiden til en slik søknad, som er på over 200 dager, tilsa at middelet kunne blitt tilgjengelig tidligst oktober i fjor. På spørsmål om hvor langt de var kommet i å få markedsføringstillatelse i Norge i mai, var det lite nytt å melde.

Les også: Nytt lusemiddel fra Elanco: - Vi er tett på, så nå oppskalerer vi

– Vi er forpliktet til å følge eksisterende regulatorirske prosessen og må avvente på tilbakemelding fra Statens Legemiddelverk (SLV) før vi kan dele mer informasjon om potensialet for produktutvikling i Norge, sa Maria Zampaglione, kommunikasjonssjef i Elanco Animal Health

 -Tror du stoffet vil bli lansert i Norge i år?

– Når produktet tilfredsstiller kravene i regelverket og mottar godkjenning fra SLV, vil vi være i stand til å utdype nærmere kommersielle planer.

Etter det Kyst.no kjenner til har lite skjedd siden mai, og det estimeres at legemiddelet tidligst blir tilgjengelig i Norge til våren.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse