Gå til innhold
Annonse
Laksehospitalet Helixir er en behandlingslekter for laks og ørret. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett
Laksehospitalet Helixir er en behandlingslekter for laks og ørret. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett

Måsøval Fiskeoppdrett fikk fredag avslag på sin søknad om tre utviklingskonsesjoner. - Etter en konkret helhetsvurdering har Fiskeridirektoratet kommet frem til at det omsøkte prosjektet ikke faller innenfor formålet med utviklingstillatelser, skriver direktoratet i avslaget.

Annonse

Måsøval søkte 24. november 2015 om tre utviklingstillatelser for å gjennomføre uttesting relatert til behandlingsflåten Helixir. Fiskeridirektoratet opplyste 15 april i et brev til Måsøval Fiskeoppdrett at de får avslag på sin søknad om utviklingskonsesjoner for laksehospitalet, som er produsert av Stranda Prolog.

helixir
helixir

I avslaget til Fiskeridirektoratet kommer det frem at : - Det at utviklingstillatelser skal bidra til «å utvikle» teknologi taler for at tillatelsene ikke kan tildeles prosjekter som er ferdigutviklet. Prototypen Helixir er allerede utviklet og bygget av Stranda Prolog og ble levert Måsøval Fiskeoppdrett 28. januar 2016, noe som kan tyde på at prosjektet faller utenfor formålet med utviklingstillatelser. 

Les også: Måsøval ønsker armslag til å utvikle teknologi

De skriver også: - Etter en konkret helhetsvurdering har Fiskeridirektoratet kommet frem til at det omsøkte prosjektet ikke faller innenfor formålet med utviklingstillatelser, jf. laksetildelingsforskriften § 22 og tildelingsvilkåret om at prosjektet må innebære «å utvikle teknologi», jf. § 23b ikke er oppfylt. Direktoratet finner det derfor ikke hensiktsmessig å drøfte hvorvidt de øvrige tildelingsvilkårene er oppfylt.

Anne Sofie Utne, som er innleid prosjektleder for Måsøval Fiskeoppdretts Helixir prosjekt sier til kyst.no, at de må bearbeide dette avslaget, siden det kom litt brått på før helgen og vil derfor ikke gi noen kommentar.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse