Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet opphever overvåkingssone for ILA i Finnmark

Mattilsynet har 7. juni 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark, melder Mattilsynet.

Annonse

Mattilsynet opphevet overvåkingssonen rundt lokalitet Kleppenes N i Hammerfest kommune med virkning fra 9. juni 2019. 

- ILA ble i desember 2016 påvist på sjølokaliteten 10828 Kleppenes N i Hammerfest kommune i Finnmark. Forskrift om kontrollområde for ILA i Hammerfest og Kvalsund kommuner ble vedtatt 25. januar 2017, skriver de.

De legger til at det i juli 2017 ble det opprettet et nytt kontrollområde i forskriften med bekjempelsessone og overvåkingssone rundt lokalitet 15517 Tinnlandet etter ILA-utbrudd på lokaliteten.

- Bekjempelsessonen rundt lokalitet Kleppenes N ble opphevet 9. juni 2017. I tråd med forskriftens § 14 skal overvåkingssonen oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 9. juni 2019, forteller de.

I følge Mattilsynet  skal overvåkingssonen rundt lokalitet Tinnlandet i tråd med forskriften oppheves automatisk to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 18. desember 2019.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse