Gå til innhold
Annonse

Mener produksjonsfisken bør sorteres innenlands

Robert Eriksson er administrerende direktør i Sjømatbedriftene. Foto: Håvard Holmøy.
Robert Eriksson er administrerende direktør i Sjømatbedriftene. Foto: Håvard Holmøy.

Sjømatbedriftene mener det er fornuftig å gjøre en endring i kvalitetsforskriften, men er usikre på hvor mye som egentlig er produksjonsfisk.

Annonse

I mai i fjor sendte Mattilsynet ut på høring en presisering av § 17 i kvalitetsforskriften, etter ønske fra Nærings- og Fiskeridepartementet. I endringsforslaget presiseres det at oppdrettet fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil – også kallt produksjonsfisk – skal sorteres innenlands:

Kontroversen i saken om Norwegian Gannet har dette som utgangspunkt.

Enig med NFD

Sjømatbedriftene skriver i sitt høringssvar at de stiller seg bak forslaget til en endring av § 17 kvalitetsforskriften.

De deler dermed Nærings- og fiskeridepartementet sitt syn og forslag med å foreta en presisering av den mye omtalte forskriften. 

Les også: Mowi enig med Mattilsynet i Gannet-saken

Usikker på andelen prod.fisk

Sjømatbedriftene skriver også i sitt svar at de har forsøkt å innhente tall på andel produksjonsfisk registrert for 2018, i lag med Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

- Dette har vi ikke lykkes å få en oversikt over. Dermed har Sjømatbedriftene vært i kontakt med medlemsbedrifter og har fått tilbakemeldinger fra syv bedrifter, skriver de. 

I følge høringssvaret oppga medlemsbedriftene en gjennomsnittlig andel på 7,5 % produksjonsfisk i 2018. Til sammenligning har Carl-Erik Arnesen i Hav Line tidligere uttalt at det er ca. en til to prosent av lasten til «Norwegian Gannet» som består av produksjonsfisk.

I resten av høringssvarene kommer det frem at Fiskeridirektoratet ikke har noen merknader til forslaget. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel-arbeiderforbund (NNN) støtter forslaget om endring i fiskekvalitetsforskriften § 17, og skriver i svaret at forskriftsendringen er helt nødvendig for omdømme til norsk sjømat.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse