Gå til innhold
Fra venstre: Kristian Blom, daglig leder i AquaCloud, og Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation ser frem til å lage en plattform for datadeling som skal bidra til å realisere verdier utav data og datadeling i bransjen. Foto: Silje A. Ringheim
Fra venstre: Kristian Blom, daglig leder i AquaCloud, og Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation ser frem til å lage en plattform for datadeling som skal bidra til å realisere verdier utav data og datadeling i bransjen. Foto: Silje A. Ringheim

I sjømatnæringen økes innsatsen rundt digitalisering og samhandling. Prosjektet «Aquacloud - styrket digitalisering i norsk havbruksnæring» har fått økonomisk støtte til å jobbe sammen med oppdrettsselskaper for å realisere verdier knyttet til data og datadeling. 

- Dette prosjektet viser hvilken posisjon AquaCloud har fått innenfor digitalisering i bransjen, og at vi, sammen med oppdretterne, jobber for å lage en plattform for datadeling som skal bidra til å realisere verdier utav data og datadeling i bransjen. Vi ser at vi er et koblingspunkt mellom aktører som ønsker å ta i bruk data for å bidra til mer innsikt, verdiskapning og innovasjon i sjømatnæringen, sier Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

Økt deling av data kan bidra til å løse utfordringer innenfor fiskehelse, miljøparametere og andre deler av verdikjeden. AquaClouds prosjekt skal jobbe for å utgjøre en forskjell innenfor områder som dette, og prosjektet er innvilget finansiering gjennom et 3-årsprosjekt i Siva sin katapultordning, Ocean Innovation Catapult Center. Bevilgningen bidrar til at prosjektet kan finansieres og man kan jobbe videre med å utvikle prosjektet for å løfte AquaCloud til nye høyder. Prosjektet skal innhente helt ny kunnskap, jobbe med utvikling sammen med forskning, etablerte selskaper og andre for å realisere verdien av data og datadeling innen havbruksnæringen.  

Digital transformasjon 

AquaCloud er i dag skilt ut som et eget selskap, men er en del av NCE Seafood Innovation sin satsing på digital transformasjon og digitalisering. Gjennom Aquacloud jobber Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, Bremnes Seashore, Cermaq, LingaLaks og Bolaks sammen for å utløse potensialet i data og datadeling på tvers av selskaper. I prosjektet er også forsknings aktører koblet tett sammen for å benytte havbruksdataene til utvikling av ny kunnskap og innsikt. Den nye bevilgningen gir ekstra støtte til arbeidet med å digitalisere næringen, og de tre neste årene skal brukes til å legge til rette for ytterligere datadeling i havbruksnæringen. 

- Mye av dette handler om å videreutvikle datadelingsplattformen. Det er et mål at vi skal bygge infrastruktur og rammeverk for å kunne dele data i stor skala på tvers av næringen og til andre aktuelle aktører, sier Kristian Blom, Daglig leder i AquaCloud om arbeidet fremover. Målet er at plattformen skal være noe aktører i næringen har lyst til å bruke fordi de tror data muliggjør innovasjon og verdiskaping. 

AquaCloud arbeider med å utvikle nye datasett og datatjenester for å legge til rette for datautveksling. Blom håper at plattformen skal være noe aktører i næringen engasjerer seg i fordi de tror datadeling er viktig for innovasjon, og er villig til å ta steget fra dagens deling som er drevet av regulatoriske krav, til deling som motiveres av å skape ny innsikt og kunnskap. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?