Gå til innhold
Annonse
Styreleder i Kobbevik & Furuholmen, Helge Møgster kan glede seg over god inntjening på tross av et dårligere resultat. Foto: Gustav Erik Blaalid.
Styreleder i Kobbevik & Furuholmen, Helge Møgster kan glede seg over god inntjening på tross av et dårligere resultat. Foto: Gustav Erik Blaalid.

Austevoll-selskapet Kobbevik & Furuholmen AS fikk en inntektsreduksjon på 88 millioner kroner i fjor. Likevel genererte selskapet en driftsmargin på 22 % og et utbytte på 34,8 mill.

Annonse

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS er heleid datterselskap av Br Birkeland Farming AS. Selskapet driver syv konsesjoner med tillatelse for oppdrett av laks og ørret. Konsesjonsvolumet er 780 MTB på hver konsesjon. Produksjon foregår i Austevoll kommune, Fitjar kommune, Stord kommune og Austrheim kommune. Selskapet har sitt hovedkontor på Storebø i Austevoll kommune.

Selskapet hadde i 2018 inntekter på 320,2 millioner kroner mot 407,9 i 2017. Driftskostnadene deres utgjorde i fjoråret 249,8 mot 255,2 millioner i 2017.

Høyere uttakskost

Kobbevik og Furuholmen sitt driftsresultat var i fjor på 70,3 millioner mot tilsvarende 152,8 i 2017.

Nøkkeltall for 2018 og 2017.
Nøkkeltall for 2018 og 2017.

Nedgangen i omsetning og driftsresultat forklarer selskapet med lavere slaktet volum og høyere uttakskost i 2018 sammenlignet med 2017. Selskapet slaktet 5 727 tonn i 2018, som er en nedgang fra 6 543 tonn slaktet i 2017.

Selskapet selger hele sin produksjon i spotmarkedet og prisoppnåelsen i 2018 har ifølge selskapet vært på nivå med prisoppnåelsen i 2017. 

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse