Gå til innhold
Annonse
Det var mindre vaksinering i august i år sammenlignet med samme tid i fjor. Illustrasjonsfoto: MSD.
Det var mindre vaksinering i august i år sammenlignet med samme tid i fjor. Illustrasjonsfoto: MSD.

I august fikk 31,5 millioner laks multivaksine, ned fra 36 millioner i august 2019, opplyser MSD Animal Health. 

Annonse

- Hittil i år det solgt 223 millioner doser flerkomponentvaksine, mot 243,9 millioner doser i de første åtte månedene av fjoråret. De siste tolv månedene har 350 millioner laks blitt vaksinert. Det er akkurat samme nivå som foregående tolvmånedersperiode i 2018/2019, forteller Hilde Mosand, nordisk markedssjef for MSD Animal Health i en vaksineoppdatering.

Hilde Mosand, nordisk markedssjef for MSD Animal Health i en vaksineoppdatering. Foto: MSD.
Hilde Mosand, nordisk markedssjef for MSD Animal Health i en vaksineoppdatering. Foto: MSD.

Vaksinering er viktig for å holde fisken frisk og for smittsomme sykdommer så lenge som mulig. Vaksineprodusenter som MSD Animal Health bistår oppdrettere og fiskehelsepersonell med råd og veiledning for vaksinering på tvers av selskaper.

- Det vi får mest spørsmål om nå er forebygging og håndtering av vintersår. Med mer mekanisk håndtering øker risikoen for vintersår. Vi tar prøver, analyserer og foreslår justering av rutiner med mål om å redusere forekomst av vintersår, sier Mosand.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA, Yersiniose og eventuelt andre komponenter kommer i tillegg til tallene kommentert her.

Mindre PD-vaksinering i august
I august ble det omsatt 16,6 millioner doser PD-vaksine, en liten nedgang fra august 2019 da 17,3 millioner doser ble solgt.

Hittil i år er det solgt hele 95,5 millioner doser PD-vaksine, mot 73,6 millioner doser i tilsvarende periode i 2018. Mesteparten av økningen i forhold til fjoråret kom i mars og april.

- Den løpende statistikken for de siste tolv månedene viser en omsetning på 153,3 millioner PD-doser, mot 127,5 millioner doser i foregående tolvmånedersperiode i 2018/2019, kommenterer Mosand.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse