Gå til innhold
Annonse
Vaksinering av fisk. Illustrasjonsfoto: MSD
Vaksinering av fisk. Illustrasjonsfoto: MSD

Det ble solgt 41,8 millioner flerkomponentvaksiner i juni i år, mot 49,2 millioner doser i juni i fjor, melder MSD Animal Health.

Annonse

- I mai gikk det ut et stort antall doser flerkomponentvaksine til laks. Så trolig er det en forskyvning av salget der en god del av omsetningen som vanligvis kommer i juni kom tidligere. Salget i første halvår er høyere i år enn i tilsvarende periode ifjor, forteller produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding.

Hittil i år (YTD) er det solgt 125,5 million doser flerkomponentvaksiner, en økning på 16,5 millioner doser fra samme periode i fjor.  De siste 12 månedene (MAT) er det solgt drøye 320 millioner doser flerkomponentvaksiner.

Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD.
Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD.

ILA-tall i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat sitt tallmateriale.

Stabil PD-vaksinering

- Også salget av vaksiner mot Pancreas Disease (PD) steg kraftig i mai i år sammenlignet med mai i fjor, mens det flatet ut i juni, sier Ingebjørg Sævareid.

Det ble solgt 19,4 millioner vaksinedoser med PD-komponent i juni i år, mot 21,6 millioner PD-doser i juni 2016.

Hittil i år (YTD) er det solgt 45,1 millioner vaksinedoser med PD-komponent, en økning 7,3 millioner fra samme periode året før. De seneste 12 månedene (MAT) er det solgt 118,5 millioner vaksinedoser med PD-komponent.

Venter økt PD-vaksinering

- Utfra tallmaterialet ser det ut til at vaksineringen av nullåringene startet noe tidligere enn vi har sett tidligere år. Det som nå blir spennende å følge med på, er om vaksinering mot PD blir implementert i større grad i kampen mot PD også nord for Hustadvika, sier Sævareid.

I fjor ble det solgt en del PD-vaksiner til den såkalte «SAV2-regionen». Hun venter at oppdretterne i Midt-Norge vil bruke mer vaksinering for å unngå eller redusere tap fra Pancreas Disease.

- Det ser ut til at noen også i år vil velge å vaksinere mot PD i «SAV2-regionen». Det vil vi sterkt anbefale, vaksinering bør være en sentral del av bekjempelsesstrategien av alle laksesykdommer. Forebygging er lønnsomt, og forebygging gir best fiskevelferd, sier Sævareid.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse