Gå til innhold
Annonse
Mattilsynet melder at det er mistanke om ILA ved Grieg Sefood sitt anlegg Laholmen ved Nordkapp. Kilde: Barentswatch.
Mattilsynet melder at det er mistanke om ILA ved Grieg Sefood sitt anlegg Laholmen ved Nordkapp. Kilde: Barentswatch.

Mattilsynet melder at det er mistanke om ILA ved en lokalitet tilhørende Grieg Seafood Finnmark AS.

Annonse

Lokaliteten er 15460 Laholmen i Nordkapp kommune (Troms og Finnmark fylke).

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, skriver tilsynet i meldingen.

Mistanke

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 14. januar om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten 15460 Laholmen.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Det er planlagt rask utslakting av fisken.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller. 

Oppretter kontrollområde

Dersom sykdommen blir påvist på fisk ved Laholmen, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil fastsette restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger utfra antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse