Gå til innhold
Annonse
Det er på lokaliteten Seglberget i Kvinnherad kommune Mattilsynet nå har blitt opplyst om ILA-mistanke. Foto: Alsaker Fjordbruk.
Det er på lokaliteten Seglberget i Kvinnherad kommune Mattilsynet nå har blitt opplyst om ILA-mistanke. Foto: Alsaker Fjordbruk.

Det er mistanke om ILA ved lokaliteten Seglberget i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Alsaker Fjordbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Annonse

Mattilsynet melder om ILA-mistanke på en Alsaker Fjordbruk lokalitet i Kvinnherad i en pressemelding. 

Grunnlag for mistanke

FoMAS og Fish Vet Group Norge AS varslet Mattilsynet 2. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Seglberget.

Mistanken er basert på resultatet av histopatologiske analyser gjennomført ved Fish Vet Group Norge AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Ifølge Barentswatch var brønnbåten Isbjørnen på lokaliteten 1. juni. 

Samfunnskontakt Kristian Råsberg i Alsaker Fjordbruk vil ikke uttale seg, og viser til pressemeldingen til Mattilsynet. 

Les også: Flere ILA-tilfeller med ukjent smittekilde

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget med prøveuttak for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Kontrollområde

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse