Gå til innhold
Annonse
Det er mistanke om ILA på et av Salmonors anlegg, Ternskjæret II i Nærøy kommune i Trøndelag. Illustrasjonskart: Barentswatch.
Det er mistanke om ILA på et av Salmonors anlegg, Ternskjæret II i Nærøy kommune i Trøndelag. Illustrasjonskart: Barentswatch.

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Ternskjæret II  Nærøy kommune i Trøndelag. Lokaliteten er et sjøanlegg for matfisk og drives av Salmonor AS.

Annonse

Det melder Mattilsynet på sin hjemmeside

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanken

Salmonor AS varslet Mattilsynet 20.12.18 om mistanke om ILA basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet skal på inspeksjon ved anlegget for å ta ut prøver for eventuelt å bekrefte diagnosen.

Restriksjoner

For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over PD og ILA-tilfeller, se BarensWatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Dersom mistanken bekreftes, vil kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA vil innen kort tid bli etablert rundt lokaliteten.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse