Gå til innhold
Foto; Kristian Remøy (tv) Per Gunnar Hauge (i midten) og Helge Birkeland (th).
Foto; Kristian Remøy (tv) Per Gunnar Hauge (i midten) og Helge Birkeland (th).

Årets nyskaper er en næringslivspris som legger vekt på bærekraft og innovasjon. Prisen gir anerkjennelse til bedrifter og aktører som tar FN`s bærekraftsmål på alvor, ved å inkludere målene i egen forretningsdrift og bedriftsutvikling. Vi gleder oss veldig over finaleplassen og heier på alle de verdige finalistene.

Her her begrunnelsen til nomineringen; 

- MMC First Process har løsninger og systemer for skånsom og effektiv håndtering av levende, stor fisk. Gjennom nært samarbeid med lokale kunder, 175 medarbeidere, innovasjoner, patenter og kontinuerlig FOU-arbeid, har selskapet bygget seg opp til å bli en stor leverandør til den internasjonale brønnbåtindustrien. 

- 2020 ble året da MMC First Prosess også tok steget med innovasjoner til landbasert fiskeoppdrett for flytting og håndtering av levende stor fisk. Landbasert fiskeoppdrett forventes å bli en av de store vekstnæringene fremover. Fiskevelferd og bærekraft er svært viktige konkurranseparametere. MMC First Process’ løsninger skal bidra til å sikre fiskevelferd, fiskelogistikk, kvalitet og verdiskaping.

Innovasjon bygget på 30 års erfaring og kunnskap

- Grunnleggende forståelse for utfordringene knyttet til fiskevelferd innen landbasert oppdrett har vært et betydelig konkurransefortrinn. Selskapet har unik kompetanse på håndtering av fisk, fiskevelferd og biomassesikkerhet, bygget gjennom 30 år med erfaringer fra pelagisk fiskeri, videreført til brønnbåtsegmentet, og nå igjen inn i nye markedssegmenter.

Etikk og bærekraft er nøkkelen til fremtiden

- Landbasert oppdrett er starten på en ny æra. Anleggene utvikles og bygges slik at man unngår de utfordringene som konvensjonell oppdrett har. For MMC First Process er det avgjørende at selskapets løsninger bidrar til å sikre denne nye vekstnæringen bærekraftig drift og et godt omdømme globalt.

- Først og fremst handler dette om fiskevelferd og kvaliteten på sluttproduktet. Derfor har MMC First Process utviklet løsninger som sørger for skånsom flytting av levende stor fisk, og automatiserte fiskehåndteringsprosesser. Parallelt er det utviklet flere produkter, som blant annet Rid Fish Pump, rund tank-teknologi og skyveskott som er designet nettopp med tanke på fiskevelferd og bærekraft.

- Vårt mål er å gjøre kundene våre istand til å bli best i verden på bærekraftig forvaltning av marine matressurser. Alt ligger til rette for at vi sammen skal lykkes, også på land. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?