Gå til innhold
Annonse
Steinar Skybakmoen, John-Are S. Freland og Mari B. Birkeland er ny i Morefish. Foto: Morefish
Steinar Skybakmoen, John-Are S. Freland og Mari B. Birkeland er ny i Morefish. Foto: Morefish

Morefish er veldig glade for å ha utvidet staben sin med tre dyktige nye ansatte nå i høst; Steinar Skybakmoen, John-Are S. Freland og Mari B. Birkeland.

Annonse

Dette gjør selskapet enda bedre rustet til å møte etterspørselen de har spesielt innenfor landbasert produksjon av fisk.

- Vi jobber nå mye med RAS-kompetanse gjennom kurs, optimalisering av vannkvalitet, prosjektering av settefiskanlegg, oppstart og drift av anlegg. Vi er nå blitt 8 ansatte, og hovedsetet er lokalisert ved Blåbasen i Trondheim, skriver selskapet i en pressemelding.

Steinar Skybakmoen har lang fartstid i oppdrettsnæringen. Steinar startet som forsker på Sintef på midten av åttitallet, og begynte allerede da å jobbe med strømning i kar, vannkvalitet i kar og vannbehandlingsanlegg i tilknytting til oppdrettsanlegg. Han var med og etablerte selskapet AquaOptima i 1993, og har etter det jobbet hovedsakelig med resirkuleringsanlegg, både som uavhengig rådgiver over en lengre periode, og sist for Sterner AS.

I Morefish skal Steinar jobbe med planlagte og pågående utbygginger av anlegg, inklusive produksjonsplanlegging, oppstart og drift av anlegg samt produktutvikling. 

Optimalisering av vannkvalitet

Mari Birkeland kommer som et friskt pust inn i oppdrettsnæringen, hun er nylig ferdig med mastergrad i Bioteknologi ved NTNU, og skrev masteroppgave om vannbehandling/mikrobiologi i RAS anlegg på et rognkjeksanlegg. Kunnskap om styring av RAS anlegg og sammenhengen mellom vannkvalitet og fiskens biologi blir sentralt i framtidas landbaserte industri. Hos Morefish skal Mari jobbe innenfor dette feltet, med analyser, oppfølging og optimalisering av vannkvalitet. 

Innovasjonsprosjekter

John-Are begynte hos oss som Biologisk Ansvarlig i begynnelsen av august. Han er utdannet fra NTNU med Mastergrad i Biologi, fiskefysiologi i 2013. John-Are har tidligere jobbet hos Nofima Sunndalsøra og AquaGen Hemne og har bred erfaring med kvalitets- og sertifiseringsarbeid, produksjonsoppfølging og prosjektledelse. John-Are skal jobbe med med innovasjonsprosjekter, kvalitetsledelse og RAS teknologi.

- Vi opplever økende oppdragsmengde spesielt innenfor landbasert oppdrettsaktivitet, vår målsetting er å samle topp kompetanse innenfor flere fagfelt og bli en ledende aktør innenfor tjenester i havbruksnæringen. En av styrkene våre er at vi jobber med både biologi og teknologi, og våre team er dynamisk sammensatt med lang og bred industriell erfaring, forskningskompetanse og driftskompetanse.

Selskapet skriver at de stadig er på søken etter nye folk for å utvide teamet vårt, og oppfordrer folk til å ta kontakt med dem.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse