Gå til innhold
Annonse
Gjennom sine datterselskaper kontrollerer Austevoll Seafood 130 laksetillatelser. Foto: Austevoll Seafood.
Gjennom sine datterselskaper kontrollerer Austevoll Seafood 130 laksetillatelser. Foto: Austevoll Seafood.

På tross av høyere driftsinntekter enn på samme tid i fjor, ble det nedgang i resultatene for Austevoll Seafood i tredje kvartal.

Annonse

Austevoll Seafood kom fredag med sine resultater for tredje kvartal. Kvartalsrapporten forteller at driftsinntektene til konsernet var på 5 768 millioner kroner, noe som er høyere enn for samme kvartal i fjor. Da var driftsinntektene på 5 317 millioner kroner.

Lavere driftsoverskudd

Konsernets EBITDA i tredje kvartal ble  901 millioner mot tilsvarende 1 008 millioner i tredje kvartal 2018, skriver de i rapporten.

Dette er en lavere inntjening sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet forklarer dette resultatet med at de har fått lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader for atlantisk laks og ørret. Videre forteller de at salgsvolumet for de pelagiske virksomhetene også har vært lavere. 

Selskapet forteller videre at EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i tredje kvartal var 559 millioner, mot 771 millioner i samme kvartal i fjor.    

- Verdijustering knyttet biologiske eiendeler var negativ i tredje kvartal, og utgjorde MNOK 584, for tilsvarende kvartal i fjor var verdijusteringen positiv og utgjorde MNOK 72.   

Selskapet forteller at etter verdijustering så er EBIT knyttet til biologiske eiendeler i kvartalet var -25 millioner kroner mot 843 millioner i fjor.

Nedgang i resultat

I tillegg til lavere inntjening ble resultatet før skatt og verdijustering knyttet til biologiske eiendeler også lavere. Tallene for tredje kvartal var på 472 millioner kroner, mot 758 millioner kroner for samme kvartal i fjor.     

- Resultat før skatt i kvartalet var -161 millioner, og resultatet etter skatt var – 133 millioner. 

Påvirket av Lerøy   

Årsaken til nedgangen i selskapets kvartalsresultat har sammenheng med kvartalsresultatet til Lerøy, som Austevoll Seafood eier 52,7 % av aksjene til. Blant annet har Lerøy Aurora sine driftsresultat blitt preget av brann i smoltanlegget i Laksefjord som brant ned i januar. Anlegget er nå gjenoppbygget og det foregår arbeid med å utvide anlegget. I tillegg har produksjonen hos Lerøy Auroa også blitt forstyrret av oppblomstring av toksiske alger.  

Samtidig har også Austral Group S.A.A (Peru) også hatt en nedgang i omsetning og EBITDA.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse