Gå til innhold
Annonse
Marad Norway AS får ikke innvilget sin søknad om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm». Illustrasjon: Marad Norway
Marad Norway AS får ikke innvilget sin søknad om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm». Illustrasjon: Marad Norway

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Marad Norway AS sin søknad om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm».

Annonse

Det omsøkte konseptet, Torus Seafarm, som i dag ble avslått, er en lukket merd i sjø. Konseptet baserer seg ifølge Marad Norway AS på en videreutvikling av det matematiske objektet Torus, hvor utformingen kan sammenlignes med en smultring.

I følge søknaden vil Torus Seafarm være en kombinasjon av en «Ring Torus» og en «spindel Torus». Torus Seafarm skal ha en senterkjerne som ifølge søknaden skal sikre oppdrift. Videre opplyser søker at senterkjernen sammen med bunntanker/ballasttanker skal sikre oppdrift, også dersom ytre påvirkning skulle ødelegge skroget.

Ønsker testing av systemer

Bunntanker/ballasttanker skal også sikre at merden ballasteres i henhold til ønsket fribord. Videre skal sentersøylen hindre kavitasjon og omveltning av vannet.

I senterkjernen skal det i følge søknaden plasseres nødvendig utstyr og teknologi som pumpesystemer, RAS-teknologi, innvendig belysning, kameraovervåkning og utstyr for oksygenering. Som en del av prosjektet ønsker de også å teste ut ulike systemer og teknologier for optimal vannkvalitet og produksjon.

Ikke betydelig innovasjon

Fiskeridirektoratet har i følge søknaden kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b.

- Direktoratet avslår etter dette søknaden fra Marad Norway AS om to utviklingstillatelser, skriver de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse