Gå til innhold
Annonse
Triploid laks fra Skardalen Settefisk/Wilsgård fiskeoppdrett. Foto: Per Anton Marine Helse/Facebook.
Triploid laks fra Skardalen Settefisk/Wilsgård fiskeoppdrett. Foto: Per Anton Marine Helse/Facebook.

Skardalen Settefisk fikk avslag på søknaden om å produsere triploid laks.

Annonse

Mattilsynet region Nord melder at selskapet oppfyller ikke kravene for utprøving av produksjon av triploid fisk. Dermed får ikke Skardalen Settefisk AS å produsere laksen i 2019 og 2020.

Ikke dokumentert

Selskapet søkte 29. mai 2019 Troms Fylkeskommune om produksjon av triploid laks. I søknaden er det beskrevet at produksjon av triploid laks på Skardalen Settefisk inngår i NRS Farming AS sitt prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet. Ifølge Havforskningsinstituttet skal prosjektet avsluttes i 2019, og Mattilsynet skal få en rapport med anbefalinger om velferd hos triploid laks mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021.

- Dette betyr at det ikke er dokumentert at hold av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig, skriver Mattilsynet.

Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd, bokstav a til f. Mattilsynet region Nord mener at denne søknaden ikke oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd.

Dette avslaget kan påklages.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse