Gå til innhold
Annonse
Berggylte fra Havlandet Marin Yngel. De er en av tre produsenter av berggylte i dag. Foto: Eivind Hauge/Havlandet Marin Yngel.
Berggylte fra Havlandet Marin Yngel. De er en av tre produsenter av berggylte i dag. Foto: Eivind Hauge/Havlandet Marin Yngel.

Njordsalmon har startet et prøveprosjekt på oppdrett av berggylte og har stor tro på å lykkes. De er nå en av tre som produserer denne rensefisken i Norge.

Annonse

– Det ser så langt veldig bra ut, vi kommer til å sette inn mer fisk om ikke lenge, sier daglig leder i Njordsalmon, Finn Christian Skjennum til kyst.no.

Det er i landanlegget på Tjeldbergodden, hvor de også driver postsmolt-produksjon av laks, at de i mai tok i bruk noen av anleggets fasiliteter for å få frem lakselus-spisende berggylter.

- Rensefisk og da spesielt berggylte er noe vi i Njord har definert som interessant sammen med vår satsning på postsmolt. Vi mottar mye spillvann fra Statoil sin metanolproduksjon, som vi benytter i til å optimalisere produksjonen. Temperaturen er slik at vi kan få maks tilvekst på fisken hele året, noe som gir gode forutsetninger for en varemkjær art som berggylt, forteller han.

Finn Christian Skjennum. Foto: Gustav Erik Blaalid.
Finn Christian Skjennum. Foto: Gustav Erik Blaalid.

50 000 lusespisere

Ettersom dette i første omgang er et prøveprosjekt var første innsettet på 50 000 yngel. Disse er plassert i egen hall på anlegget og det ser ifølge Skjennum så langt lovende ut.

- Vi har kjøpt yngel på 5-10 gram som vi fôrer opp for levering på 25-50 gram. Foreløpig har vi bare påvekst fasen, men man kan ikke se bort ifra at det kan bli mer i fremtiden.

For påvekst-delen har de allerede en kapasitet til å produsere to millioner berggylter.

- Mitt inntrykk når det gjelder påvekst-fasen er at det er svært ulike veksterfaringer så langt, men med gode temperatbetiingelser så ser vi for oss en kortere produksjonstid, gjenre ned mot seks måneder fra yngel.

Tre aktører på banen

Per i dag er det bare Marine Harvest og Halvandet Marin yngel som har kommersiell produksjon av berggylter.

- Vi samarbeider i dag med Sunnfjord Rensefisk/Havlandet Marin Yngel og ser også for oss et samarbeid med flere produsenter fremover.

Den daglige lederen forteller at fisken som inngår i prøveprosjektet allerede er avtalt satt ut på Nordmøre.

- Vi kommer til å sette ut fisk allerede om tre til fire uker. Så håper vi det går bra å sette ut berggylten så seint på året. Slik jeg forstår det er det ulike erfaringer knyttet til tidspunktet for utsett og dette blir spennende fremover, konkluderer han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse