Gå til innhold
Annonse

Nordlaks har inngått avtale om bygging av Havfarmen

Havfarmes skal bygges. Illustrasjon: Nordlaks/NSK Ship Design/Bennett
Havfarmes skal bygges. Illustrasjon: Nordlaks/NSK Ship Design/Bennett

Nordlaks sine fremtidsvisjoner for norsk havbruksnæring går fremover, da selskapet i dag inngikk avtale med det kinesiske verftet CIMC Raffles om bygging av den første Havfarmen.

Annonse

– Dette er en stor milepæl i Havfarm-prosjektet, for Nordlaks og for norsk havbruksnæring. Avtalen sikrer oss prioritet og kapasitet hos verftet slik at målet om utsett av fisk i Havfarmen våren 2020 kan nås. Havfarmene skal bidra til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen i Norge, og vi er veldig fornøyd med at vi nå rykker et stort steg nærmere realisering, sier gründer og sjef i Nordlaks, Inge Berg i en pressemelding.

Adm dir i Nordlaks, Inge Berg og Sjef for verftet CIMC Raffles i Kina som skal bygge Havfarmen , Li Minggao i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Foto: Edvard Kristiansen
Adm dir i Nordlaks, Inge Berg og Sjef for verftet CIMC Raffles i Kina som skal bygge Havfarmen , Li Minggao i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Foto: Edvard Kristiansen

Havfarmen, som er designet av NSK Ship Design, skal bygges ved verftet CIMC Raffles i Yantai, i provinsen Shandong i Kina. Verftet er spesialisert på offshore- og maritime konstruksjoner og har en av verdens største tørrdokker, med en lengde på 400 meter og en bredde på 120 meter.

– CIMC Raffles har levert en lang rekke store og kompliserte konstruksjoner. Vi så tidlig at dette verftet har en enorm kompetanse og erfaring, og vi ser frem til å kunne dra dem inn i prosjektet. Når de i tillegg leverer gode løsninger på byggeprosess, levering og ikke minst pris, så vant de frem i konkurransen mot 15 andre verft fra hele verden, sier Inge Berg.

Det er den første av to planlagte Havfarmer som det nå er inngått avtale om. Den stasjonære Havfarmen skal ligge i et havområde sør-vest for Hadseløya i Nordland, som hittil har vært umulig å utnytte til havbruk.

Sammen med andre tiltak som kortere produksjonstid i sjø og smartere bruk av tradisjonelle oppdrettsanlegg, er Havfarmene Nordlaks sitt bidrag til hvordan havbruksnæringen skal løse areal- og miljøutfordringene som har vært en begrensning på utviklingen av næringen.

– Nordlaks har hele tiden hatt et langsiktig perspektiv på utviklingen av selskapet. Men nå gjør vi et kvantesprang. Fortsatt vekst i norsk havbruksnæring avhenger blant annet av muligheten til å ta i bruk nytt areal. Alle snakker om at sjømatnasjonen Norge har et stort ansvar for å bidra til å dekke verdens økende etterspørsel etter sunn sjømat på en bærekraftig måte. Milliard-investeringen som vi gjør i Havfarmene er vårt bidrag, og jeg ser veldig frem til å samarbeide også med den dyktige staben i CIMC Raffles, avslutter Inge Berg.

Avtalen ble signert under et møte på Astrup Fearnley-museet i Oslo 13. februar. Verftet var representert blant annet ved Mr. Li Minggao, vice president i CIMC Raffles.

–  CIMC Raffles er stolte over å ha vunnet denne kontrakten med Nordlaks. Den bærekraftige utviklingen av havbruksnæringen er viktig for Norge, men også for Kina og konsumenter over hele verden. Etterspørselen etter sunn sjømat er økende. CIMC Raffles ser frem til å ta del i prosjektet, til å lære av Nordlaks og til å gjøre vårt beste for å bidra til prosjektet og den bærekraftige utviklingen av havbruksnæringen i Norge, Kina og ellers i verden, sier Mr. Li Minggao, vice president for CIMC Raffles.

Statssekretær ved Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik overvar også møtet hvor kontrakten ble signert.

– Det er gledelig å se at ordningen med utviklingskonsesjoner nå begynner å materialisere seg. I dag gikk startskuddet for byggingen også av Nordlaks sin Havfarm, et av mange prosjekter som vil bidra til å gi norsk havbruksnæring ny teknologi, ny kunnskap og utvikling av regelverket. Alt dette er viktig for fortsatt økt verdiskaping og økt betydning av havbruksnæringen for velferdssamfunnet i Norge og spesielt for verdiskapningen langs kysten, sier Roy Angelvik i pressemeldingen.

 

Bakgrunn

Nordlaks søkte i november 2015 om utviklingstillatelser for å bygge totalt tre Havfarmer. Den 5. september 2017 brake fiskeriminister Per Sandberg nyheten om at Nordlaks fikk utviklingstillatelser til å bygge to Havfarmer; den stasjonære og den dynamiske. Den 385 meter lange stasjonære Havfarmen bygges med kapasitet til å produsere nærmere 2 millioner laks til slakteklar størrelse. Havfarmen er konstruert av NSK Ship Design i Harstad, og gir Nordlaks og norsk havbruksnæring mulighet til å ta i bruk sjøarealer som hittil ikke har vært mulig å utnytte til havbruk på grunn av begrensninger i det tekniske utstyret. Nordlaks satser også på å flytte en større del av den første fasen av lakse- og ørretproduksjonen til landbaserte anlegg, for å redusere produksjonstiden i sjø. Sammen med tiltak for smartere bruk av tradisjonelle havbruksanlegg og flere andre forebyggende tiltak mot lakselus, bidrar selskapet til å utvikle havbruksnæringen på en bærekraftig måte.

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Nordlaks Oppdrett AS driver oppdrett av laks og ørret i tolv kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet er selvforsynt med settefisk gjennom datterselskapet Nordlaks Smolt AS, og har organisert slakting, videreforedling, salg og markedsføring i Nordlaks Produkter AS ved Stokmarknes i Hadsel kommune. Konsernet har 420 årsverk fordelt på sjø og land, og omsatte i 2016 for 2,9 milliarder kroner

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse