Gå til innhold
Annonse

Ny lusenot skal kunne halvere utfordringene med lakselus

 Den nye noten er en finmasket not som skal fange opp lus under trenging av laks og ørret. Foto: OK Marine
Den nye noten er en finmasket not som skal fange opp lus under trenging av laks og ørret. Foto: OK Marine

I fjor spådde han at lakselusproblemet kan være borte innen fem år. Nå er Geir Magne Knutsen, fagsjef strategi og utvikling i Bremnes Seashore, styrket i troen etter testing av en ny lusenot.

Annonse

Lakselusa er den store verkebyllen i havbruksnæringen, og koster oppdretterne 5-10 milliarder kroner i året. Spesielt mekanisk avlusing og utfordringer knyttet til dette koster oppdretterne store summer, samtidig som det påvirker fiskevelferden.

Nå har OK Marine lansert en ny type lusenot kalt catchLICE som er en finmasket not som skal fange opp lus under trenging av laks og ørret. Dermed skal man kunne unngå smittepress på egen lokalitet, nabolokaliteter og villfisk. 

Samler inn betydelige mengder

- Vi erfarer at catchLICE er skånsom mot fisken og samler inn betydelige mengder lus - omtrent dobbelt som mye som i konvensjonell kastenot - noe som er svært lovende resultater og som kan gi betydelige besparelser for bransjen. Det er viktig for næringen å få flere verktøy i verktøykassen, og catchLICE kan bli et svært viktig produkt for industrien hvis resultatene blir som de foreløpige resultatene indikerer, sier Knutsen.

Foto: OK Marine.
Foto: OK Marine.

Å få lusa ut av sjøen har lenge vært problematisk. Ved all avlusing eller ved levering til slakt må fisken trenges før den løftes over i brønnbåt for videre behandling. Det medfører at store mengder lus faller av fisken og tilbake i merd og nabolokalitet hvor den på ny utsetter fisk for smittepress - før prosessen gjentar seg. Ved bruk av catchLICE mener produsenten vi er kvitt denne problemstillingen. Lusa som faller av i kastet blir fanget opp i nota, og deretter sortert ut i lusefilter om bord på behandlingsfartøy.

Fiskevelferd

- Når lusemengden øker så kommer det fort lus i hele området. Og da har du et problem. Under trenging av fisk kan 50 prosent  av lusa falle av fisken - hvis vi klarer å fange opp de 50 prosentene som normalt faller av i kastet før mekanisk behandling så vil det også redusere behovet for mekaniske behandlinger i stor grad. Foruten de store besparelsene det vil gi, vil det også redusere svinn og bedre fiskehelsen betraktelig, sier Knutsen.

Nota er finmasket med en maskevidde på 2 mm, som gir lite skjelltap for fisken under trenging.

- catchLICE er skånsom for fisken, og under trenging ser det ut til at fisken er roligere og mindre stresset enn ved bruk av tradisjonelle kastenøter, sier Knutsen.

Takker Bremnes Seashore

Salgssjef i OK Marine, Inge F. Salvesen, er takknemlig for det gode samarbeidet med Bremnes Seashore.

- catchLICE har vært under en sterk utvikling det siste året, mye takket være Bremnes Seashore som tok på seg oppgaven med å være i frontlinjen sammen med oss for å gjøre produktet modent for markedet. Bremnes Seashore er veldig offensive og velvillige når det gjelder innovasjon, og deltakelsen deres har vært avgjørende for produktet, sier Salvesen.

catchLICE har vært et utviklingssamarbeid mellom Askvik Aqua, Bremnes Seashore, AKVA group - Egersund Net og OK Marine. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse