Gå til innhold
Annonse
Den nye lokaliteten hvor det er mistanke om SAV 2 smitte ligger nær Halsavika (rød ring) hvor Mattilsynet kunne bekrefte SAV smitte. Illustrasjon: Barentswatch.
Den nye lokaliteten hvor det er mistanke om SAV 2 smitte ligger nær Halsavika (rød ring) hvor Mattilsynet kunne bekrefte SAV smitte. Illustrasjon: Barentswatch.

Mattilsynet melder om mistanke om SAV 2 på et nytt anlegg i Rogaland.

Annonse

Det er sjølokaliteten 11964 Ringja i Tysvær kommune i Rogaland fylke som er berørt. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS og Finnøy Fisk AS.

-Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er også et mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt, skriver de i meldingen.

De legger til at lokaliteten ligger under to kilometer fra lokaliteten 18639 Halsavika som fikk påvist PD (SAV 2) den 4. november 2019. MOWI Norway AS driver begge anleggene.

Grunnlag for mistanke

De forteller videre at virksomheten varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanke om PD (SAV 2) på Ringja. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS.

Restriksjoner

- Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og utstyr uten særskilt tillatelse, poengterer de.

Mattilsynet understreker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse