Gå til innhold

Østerbø Maskin og Ecomerden inngår rammeavtale

Richard Cornell (adm.dir.) og Steinar Holen (leiar mekanisk) i Østerbø Maskin framfor utstyret for plastsveising av 1200 mm rør. Foto: Kristin Myren
Richard Cornell (adm.dir.) og Steinar Holen (leiar mekanisk) i Østerbø Maskin framfor utstyret for plastsveising av 1200 mm rør. Foto: Kristin Myren

Østerbø Maskin har inngått eksklusiv rammeavtale på levering av PE-rørsystem til dei semilukka merdene til Ecomerden.

- Dei har solid kompetanse innan havbruk og er i stadig utvikling innan plast-segmentet. Så dette er eit samarbeid vi har trua på, seier dagleg leiar Jan Erik Kyrkjebø i Ecomerden AS i ei pressemelding. 

Avtalen gjeld kjøp av PE-plastrør eksempelvis til røyrleidningar for innsug og strømningskanalar. Østerbø vil også ha prosjektansvar knytt til leveransen av desse PE-produkta. Avtalen er eksklusiv for lukka merdsystem og gjeld i første omgang i fem år.

- Vi er glade for å få på plass denne avtalen. Vi har trua på konseptet til Ecomerden med bruk av aluminium og plast i semilukka system. Med denne avtalen legg vi grunnlaget for auka og utvida samarbeid og tenesteyting etter å ha jobba saman i fleire år, seier administrerande direktør i Østerbø Maskin AS, Richard Cornell.

Han fortel  vidare at investering i nytt utstyr og kontinuerleg kompetanseheving av tilsette er nokon av tiltaka i satsinga på plast og rørsystem i Østerbø. Dei har dei siste åra utført mange større leveransar av rørsystem både på land og til sjøs.

Om Østerbø Maskin og Ecomerden: 

Ecomerden AS utviklar, produserer og leverer lukka merdsystem for produksjon av postsmolt og matfisk. Østerbø Maskin AS leverer løysingar innan reservekraft, utstyr til havbruksnæringa og elektromekanisk produksjon.

Har du en sak du
vil tipse oss om?