Gå til innhold
Annonse
Orkla kjøper 24,9 prosent av aksjene i Arctic Seaweed med hovedkontor i Flekkefjord og produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen. Foto: Artic Seaweed.
Orkla kjøper 24,9 prosent av aksjene i Arctic Seaweed med hovedkontor i Flekkefjord og produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen. Foto: Artic Seaweed.

Orkla vil utvikle tang og tare som en ny bærekraftig vekstnæring og har etablert selskapet Orkla Ocean. Gjennom det nye selskapet kjøper Orkla en eierandel i råvareprodusenten Arctic Seaweed AS.

Annonse

Tang og tare er havets regnskog som binder store mengder CO2 og kan være med å løse klimautfordringene. Det kan også være et viktig bidrag til å øke verdens matvareproduksjon. Tang og tare er havets grønnsaker og naturlig rik på gunstige næringsstoffer, melder Orkla i en pressemelding. 

- Det er mange utfordringer knyttet til dagens matvareproduksjon. Vi må i større grad ta i bruk havet som vårt spiskammer og redusere belastningen på jordas ressurser. Norge har store sjøarealer
som kan utnyttes til dyrking, og sollys og sjøvann er det eneste som kreves for å få tang og tare til å gro, sier Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.

Dyrking og høsting av tang og tare er i dag en liten næring i Norge. Dette er imidlertid råvarer som foruten mat kan ha en rekke anvendelsesområder som emballasje og som ingrediens i hygieneprodukter.

- Vi tror dette er en næring som kan vokse kraftig de neste ti-årene og bidra til det grønne skiftet, sier Freuchen.

Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean (til venstre) og Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.
Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean (til venstre) og Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.

- Et kompetansesenter

Orkla Ocean vil være et kompetansesenter for utvikling, forskning og kommersialisering av tang og tare i det europeiske markedet.

- Tang og tare vil gi Orklas mange dyktige produktutviklere nye muligheter. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid hvor det ligger noen år fram i tid før vi vil se en utstrakt bruk av tang og tare i våre produkter, sier Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean.

Orkla kjøper 24,9 prosent av aksjene i Arctic Seaweed med hovedkontor i Flekkefjord og produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen. Selskapet ble etablert i 2016 og har utviklet og patentert en teknologi som nå gradvis settes i drift ved flere anlegg langs Vestlands-kysten. Selskapet har en produksjonsform som lett lar seg oppskalere for å møte økende etterspørsel.

- Vi ønsker å være med å utvikle hele verdikjeden. Derfor går vi inn også i råvareproduksjon. Dette vil styrke vårt arbeid med å utvikle tang og tare som matvare og vi tror det kan være en langsiktig god investering, sier Freuchen, som samtidig understreker at Orkla er åpen for flere investeringer i næringen.

Orkla vil gå inn med to styrerepresentanter i Arctic Seaweed. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesum av aksjeposten.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse