Gå til innhold
Annonse

Påvist PD-SAV2 på Mowi anlegg i Sogn og Fjordane

Mattilsynet opplyser at Mowi-lokaliteten Hjartholm har fått påvist PD forårsaket av SAV2 og SAV3. Kartillustrasjon: Barentswatch.
Mattilsynet opplyser at Mowi-lokaliteten Hjartholm har fått påvist PD forårsaket av SAV2 og SAV3. Kartillustrasjon: Barentswatch.

Mattilsynet melder det er påvist PD forårsaket av SAV2 og SAV3 på lokalitet Hjartholm, som eies av MOWI AS. (tidligere Marine Harvest)

Annonse

Mattilsynet opplyser at prøvene på Mowi-lokaliteten Hjartholm ble tatt ut i forbindelse med kartlegging av sykdomsstatus før slakting i november, og påpeker de kartlegger nå smittesituasjonen.

Anlegg som ligger innenfor en radius på 30 km fra den smittede lokaliteten blir fulgt opp.

Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. SAV2 er en virusvariant som de påpeker at man ikke ønsker skal spres sør for Stadt.

Restriksjoner og utslakting

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å hindre at smitten sprer seg har Mattilsynet pålagt restriksjoner for lokaliteten.

Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse av Mattilsynet. MOWI AS er i gang med å slakte ut fisken i oppdrettsanlegget som har fått påvist SAV2.

Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse