Gå til innhold
Geir-Ove Ystmark sier at teknologi og service er den medlemsgrupperingen som har vokst raskest de siste årene. Foto: Sjømat Norge.
Geir-Ove Ystmark sier at teknologi og service er den medlemsgrupperingen som har vokst raskest de siste årene. Foto: Sjømat Norge.

Sjømatnæringen er den eneste eksportnæringen i vekst i Norge. Bare innen service og teknologi har Sjømat Norge siden 2015 tiltrukket seg mer enn 100 nye medlemmer.

- Det er svært gledelig å se at vi stadig tiltrekker oss nye medlemmer. Det er stor utvikling innen teknologi- og servicebransjen, noe som fører til at nye selskaper opprettes. Disse presenterer viktige og spennende innovasjoner som tar næringen videre, sier Arild Rød, fagansvarlig i teknologi og service i Sjømat Norge.

Den sterke veksten i sjømatnæringen har også vært reflektert i medlemsmassen til Sjømat Norge. Siden etableringen av teknologi og service i 2015 har selskapet nå passert 100 medlemmer.

- Teknologi og service er den medlemsgrupperingen som har vokst raskest de siste årene, skriver Sjømat Norge på sine nettsider.

Bredt spekter

Sjømat Norge, som er en landsforening under NHO, teller i dag 650 medlemsbedrifter og representerer rundt 14 000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service.

- Vi er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring, og har fremdeles ambisjon om å være den foretrukne landsforeningen for aktører innen sjømatnæringen. Vilkår for vekst er viktig for alle som jobber i tilknytning til sjømatnæringen, og det at vi dekker hele sjømatklyngen gjør at vi er tett på de viktige prosessene rundt utviklingen av sjømatnæringen fremover, sier Geir Ove Ystmark.

Ystmark fremhever Sjømat Norges sterke medlemsgrupperinger langs hele verdikjeden innenfor sjømatnæringen innen både service- og teknologileverandører, fôrselskaper og marin ingrediens industri som landsforeningens styrke.

- Det er gledelig å se at vi fortsetter å tiltrekke oss medlemmer fra hele verdikjeden, og spesielt innen service og teknologi har tilsiget av medlemmer vært stort. Vi har her gjort oss relevante for den raskest voksende delen av sjømatnæringen. Det skal vi fortsette med fremover, sier Ystmark.

Har du en sak du
vil tipse oss om?