Gå til innhold
Annonse
Leppefisk hos Bolaks. Foto: Therese Soltveit.
Leppefisk hos Bolaks. Foto: Therese Soltveit.

Leppefisk til en verdi av 316 millioner kroner var fangstet i midten av oktober, og fisken har økt i pris til oppdretterne siden i fjor.

Annonse

Statistikk fra Fiskeridirektoratet per 17. oktober, viser at det hadde blitt fisket over 26 millioner leppefisk for bruk til avlusing i laksemerdene, og fisket var da ikke avsluttet.

Med en omsetning på 316 millioner vil det si at oppdretteren har betalt drøye tolv kroner per fisk i gjennomsnitt i 2017. Dette er én krone mer per fisk enn de betalte i 2016. Da landet man etter endt fisket på 22 millioner fangstet fisk til en verdi av 243 millioner kroner.

Statistikken viser også at hele 683 fartøy har deltatt i årets fiske. Det er over 200 flere enn i fjor.

- Et etterspurt miljøvennlig tiltak

På spørsmål om hvordan Fiskeridirektoratet opplever behovet for leppefisk hos lakseoppdretterne, sier kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten, at dette ikke et område de har spesielt fokus på.

Vegard Oen Hatten er kommunikasjonsrådgjevar i Fiskeridirektoratet . Foto: Jakob Østheim.
Vegard Oen Hatten er kommunikasjonsrådgjevar i Fiskeridirektoratet . Foto: Jakob Østheim.

- Som en generell kommentar kan vi si at det er et klart behov for en god regulering på området, der vi ivaretar bestanden etter et føre-var-prinsipp – samtidig som vi tar med oss yrkesfiskernes behov og behovet oppdrettsnæringen har for rensefisk i sine anlegg. Fiskeridirektoratet er derfor opptatt av at leppefisk må reguleres i et langsiktig perspektiv, samtidig som vi erkjenner at bruk av leppefisk er et etterspurt miljøvennlig tiltak for å redusere luseangrep i oppdrett.

Nå venter evalueringsmøter rundt fisket i de ulike regionene.

-  Vi er i full gang med å forberede saksdokumenter til det kommende reguleringsmøtet neste uke, der vi blant annet vil ta med oss erfaringene fra årets fiske.

Hatten viser til at de har invitert næringen til å delta for å komme i dialog med de, og for å vurdere aspekter som mellomlagring, levering og omsetning.

Les også: Påmelding til evalueringsmøter for fisket etter leppefisk i 2017

Trolig mer fangstet

Fisket ble først stengt da fangsttallet til 2016 ble nådd i slutten av september, men i åpnet igjen 23. oktober, slik det var forutsatt i forskriften om regulering av leppefisket.

Det betyr at fangsttallene kan bli enda høyere for 2017 samlet.

Grønngylt og bergnebb står for størstedelen av fangstene i år, da det per 17 oktober var registrert henholdsvis cirka 11,6 millioner grønngylt og 12, 5 millioner bergnebb fangstet hos Fiskeridirektoratet.

Øvrige arter fisket er er berggylt (ca 2.mill), gressgylt (616 tusen) og rødnebb (4000 stk).

Jobber med reguleringer for 2018

Forslag til regulering av fiske etter leppefisk i 2018 blir sak på det første reguleringsmøtet hos Fiskeridirektoratet denne uken.

Vilkår for adgang til å delta i leppefisket neste år er på høring med høringsfrist 20. november 2017.

Tabell over fangster siste tre år fra Fiskeridirektoratet under. Klikk for større bilde.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse