Gå til innhold
Rognkjeksen gir god avkastning for Flekkefjord-selskapet Norsk Oppdrettservice. Foto: Andreas Lindhom.
Rognkjeksen gir god avkastning for Flekkefjord-selskapet Norsk Oppdrettservice. Foto: Andreas Lindhom.

Rognkjeks er nå den tredje viktigste oppdrettsarten i Norge etter laks og regnbueørret med hensyn til verdi.

Produksjonen av rognkjeks økte kraftig fra 2014 til 2015. Totalt ble det solgt 11,8 millioner oppdrettet rognkjeks i 2015, mot 3,5 millioner i 2014. Rognkjeks brukes som rensefisk i merder med laks og regnbueørret og er et viktig virkemiddel for å bekjempe lakselus.

Produksjonen av andre arter som kveite og røye er liten, men stabil. Det ble solgt 1277 tonn med kveite og 257 tonn med røye i 2015. Oppdrett av torsk var tilnærmet lik null, kun 5 tonn er registrert solgt i 2015.

Økt sysselsetting

Det ble i 2015 solgt 1 315 tusen tonn med laks til en verdi av 44,3 milliarder. Dette er en økning i forhold til 2014 da det ble solgt 1 258 tusen tonn. Salgsprisen for laks har vært høye de siste årene og gjennomsnittlig salgspris per kg til oppdrett i 2015 var kroner 33,72.

Oppdrettsnæringen har hatt en økning i sysselsettingen de siste årene. I 2015 var det totalt sysselsatt 6 727 personer mot 6 274 personer i 2014. Økning i antall sysselsatte er innenforproduksjon av laks og regnbueørret, samt i produksjonen av rognkjeks.

Dette og mye mer finnes i «Statistikk for akvakultur 2015, foreløpige tall» som Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå publiserer i dag.

Mer detaljert informasjon og flere tall finnes i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i vår publikasjon «Statistikk for akvakultur 2015, foreløpige tall».

Har du en sak du
vil tipse oss om?