Gå til innhold
Annonse

ROV er akkreditert som inspeksjonsorgan for sluttkontroll av utlagt fortøyning

Foto: ROV AS.
Foto: ROV AS.

Selskapet ROV AS er blitt akkreditert som inspeksjonsorgan for sluttkontroll av utlagt fortøyning iht NYTEKs § 19.

Annonse

I brevet fra Norsk Akkreditering heter det at at Rov AS er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 som beskrevet i vedlagt akkrediteringsomfang, med virkning fra 30.08.19.

Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om det frie varebytte i Europa (EØS-vareloven) av 14.4.2013, kapittel II, art 5.1.

Vedtaket innebærer at Norsk akkreditering har funnet at organisasjonen oppfyller kravene til akkreditering, jf. Vilkår for å være akkreditert.

Ifølge ROV AS er de eneste selskap som er akkreditert etter Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK), paragraf 19.

Lenke til Nytekforskriftens paragraf 19 finnes her:

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-08-16-849/§19

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse