Gå til innhold
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.

Elanco sitt nye lusemiddel inneholdende lufenuron har vært i kommersiell bruk i Chile i ett år. Nå foreligger ferske data på virketid, analysert på den fisken som har vært igjennom en syklus.

Leder for teknisk assistanse i Elanco Aqua, Juan Pablo López, forteller til Salmonexcpert.cl/Kyst.no at lusemiddelet basert på lufenuron i Chile så langt har vist en gjennomsnittlig virketid på nær 36 uker i sjø.

Cirka 50 millioner fisk er så langt blitt behandlet med tanke på forebygging og kontroll av lus i Chile, og cirka 18,5 millioner av disse har ifølge López fullført sin effektsperiode til og med første mai 2017.

Omtrent 90% av biomassen som har vært behandlet og stått løpet ut, er analysert. Effekten er målt fra utsett i sjø, gjennom tilvekstperioden, i region 11 i Chile.

Den gjennomsnittlige virketiden av middelet, målt hos de fiskene som har fullført en behandling, er på 35,8 uker med en spennvidde i datasettet fra 24 uker til 55 uker.

Ifølge López er det flere faktorer påvirker virketiden til middelet.

- I tillegg til god smoltkvalitet, er en god inkorporering av legemiddelet gjennom fôret i settefiskfasen, og deretter optimal røkting av fisken før utsett, avgjørende. Vi anbefaler nøye overvåking under fôringsprosessen, slik at en sikrer at fisken spiser den anbefalte dosen før overføring til sjø, sier han.

Variasjonene i effekt forklares med flere variabler som temperatur, årstid, geografi, lusepress, oseanografi, genetikk og smoltkvalitet med mer.

Fremover vil de derfor jobbe videre med å analysere data i samarbeid med oppdretterne, for å etablere en god behandlingsstrategi tilpasset de ulike produksjonsforholdene.

Nærmer seg lansering i Norge

Elanco søkte markedsføringtillatelse på nytt lakselusmiddel basert på lufenuron til Statens legemiddelverk i mars i fjor, og mye tyder nå på at en produktlansering ikke er langt unna i Norge.

Leder for Elanco Aqua i Norge, Antonio Ramiro, sier han ikke kan si så mye mer om nøyaktig tidspunkt, men understreker at de begynner å nærme seg.

- Av respekt både overfor myndighetene men også overfor næringen, vil jeg ikke spekulere i når dette vil skje. Men jeg kan si at det er tett på. Vi ser land, for å si det slik, uttalte han til kyst.no for en drøy uke siden.

Les ogsåNytt lusemiddel fra Elanco: – Vi er tett på, så nå oppskalerer vi

Har du en sak du
vil tipse oss om?