Gå til innhold
Annonse

Salmar preget av mange kontrakter, EU og biologiske utfordringer

Gustav Witzøe, konsernsjef i Salmar. Foto: Therese Soltveit.
Gustav Witzøe, konsernsjef i Salmar. Foto: Therese Soltveit.

Inntjeningen i fjerde kvartal ble for Salmar negativt påvirket av høy kontraktsandel og den utfordrende biologiske situasjonen i Midt-Norge. Også EUs økolaksnekt spilte inn. Operasjonelt driftsresultat i kvartalet endte på 21 kroner per kilo, en økning på 11 kroner per kilo fra tilsvarende periode året før.

Annonse

- Fjerde kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Region Nord-Norge leverer meget gode resultater, mens resultatet i region Midt-Norge er påvirket av den biologiske situasjonen, skriver selskapet i en børsmelding.

SalMar skriver de har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere situasjonen og at fiskevelferden har blitt ivaretatt på en god måte gjennom kvartalet.

- Investeringer i ikke-medikamentelt behandlingsutstyr og bedret tilgang på leppefisk har i tillegg styrket både kapasitet og beredskap. Tiltak for å håndtere lusesituasjonen er kostnadskrevende og en utfordrende biologisk situasjon over lengre tid har påvirket produksjonskostnaden betydelig. Situasjonen er imidlertid bedre sammenlignet med samme periode i 2015.

Mye på kontrakt

Det negative resultatet i salg og prosessering skyldes i all hovedsak at 60% av volumet ble solgt på kontrakt til priser godt under gjennomsnittlig spotpris i perioden. I tillegg gjør en fortsatt manglende implementering av EUs økologiregelverk i EØS-avtalen at norske produsenter ikke kan merke fisk som økologisk inn mot EU-markedet.

- Dette skaper en markedsmessig utfordrende situasjon med tilhørende tapt prispremium. SalMar imøteser en snarlig løsning nå som både norske og islandske myndigheter har sagt seg villig til en slik implementering, sier konstituert konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.

Omsetning litt opp, slakt mye ned

Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,5 milliarder kroner i kvartalet, opp fra rundt 2,0 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.

Slaktevolumet endte på 26 500 tonn, ned 11 600 tonn fra samme periode året før.

Operasjonelt driftsresultat var på 557,0 millioner kroner, opp fra 374,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2015.

Utfordrende lusesituasjon i Midt

Lusesituasjonen i region Midt skriver de fremdeles er utfordrende, men påpeker likevel at seneste kvartalers investeringer i ikke-medikamentelt behandlingsutstyr og bedret tilgang på leppefisk har imidlertid styrket kapasitet og beredskap. Siste andel av generasjonen som ble satt i sjøen våren 2015 (V15) ble slaktet ut i løpet av kvartalet. Dette var fisk som hovedsakelig kom fra lokaliteter med relativt store biologiske utfordringer, med tilhørende høy produksjonskost.

Den biologiske situasjonen for fisk satt i sjøen høsten 2015 er noe bedre, og det ventes følgelig en positiv kostnadsutvikling for første kvartal 2017. For å optimalisere produksjonen på stående biomasse i segmentet har SalMar valgt å skyve deler av slaktevolumet fra 2016 til 2017.

For helåret 2017 venter de et slaktevolum i Norge på 131 000 tonn, opp fra 115 600 tonn i 2016. For Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) ventes det et slaktevolum på 30 000 tonn, mot 28 000 tonn i 2016.

Lettere i Nord

I region Nord-Norge er den biologiske situasjonen mindre krevende og produksjonen i fjerde kvartal har vært god.

- God drift kombinert med høye laksepriser har bidratt til rekordresultater for segmentet. Det forventes en stabil kostnadsutvikling for segmentet fremover.

Salg og prosessering

Segment salg og prosessering fikk et negativt driftsresultat i fjerde kvartal.

Hovedårsaken er at 60% av volumet ble solgt på kontrakt til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden.

Den biologiske situasjonen innen oppdrettsvirksomhetene påvirker også driftseffektiviteten for dette segmentet  negativt.

Forventer svak global tilbudsøkning

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av 2016, ventes det en økning i globalt tilbud av atlantisk laks på 2 prosent i 2017.

- Kombinert med sterk etterspørsel indikerer dette et stramt laksemarked med utsikter til fortsatt høye laksepriser og god inntjening.

Styret foreslår å utbetale utbytte på 12 kroner per aksje basert på resultatet for 2016.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse