Gå til innhold
- Solide operasjonelle prestasjoner av våre ansatte i hele verdikjeden har ført til at SalMar kan presenterte nok et godt resultat med høyere marginer enn forrige kvartal, sier konsernsjef Gustav Witzøe
- Solide operasjonelle prestasjoner av våre ansatte i hele verdikjeden har ført til at SalMar kan presenterte nok et godt resultat med høyere marginer enn forrige kvartal, sier konsernsjef Gustav Witzøe

Økende laksepriser og gode operasjonelle prestasjoner har resultert i gode resultater for SalMar i førstekvartal.

Det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) for SalMar endte på 627 millioner kroner. Dette er en økning på 48 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

Slaktevolumet for kvartalet endte på 36 900 tonn noe som gir en operasjonell EBIT per kilo på 17,02 i første kvartal.

- En stabil utvikling ga gode resultater i både Midt-Norge og Nord-Norge i kvartalet, skriver selskapet i sin førstekvartalsmelding.

Segmentet «Salg & Industri» leverte også et meget godt resultat, drevet ifølge selskapet av sterke operasjonelle prestasjoner, god kapasitetsutnyttelse og positive bidrag fra fastpriskontrakter.

På Island oppnådde man gjennom selskapet Icelandic Salmon et positivt resultat med lavere uttaksskost enn tidligere kvartaler.

SalMar skriver de opprettholder forventningen om et slaktevolum for 2021 på 163 000 tonn for Norge og 14 000 tonn for Island.

- Mot slutten av første kvartal har vi sett en økende laksepris sammenlignet med hva vi erfarte høsten 2020 og ved inngangen på året. Dette sammen med fortsatt solide operasjonelle prestasjoner av våre ansatte i hele verdikjeden har ført til at SalMar kan presenterte nok et godt resultat med høyere marginer enn forrige kvartal, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Segment Midt og Nord

Segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter den stabilt positive trenden og leverer et operasjonelt driftsresultat på hhv. 386 og 195 millioner kroner.

Fisk satt i sjøen høsten 2019 stod for 70 prosent av slaktevolumet til segment Midt- Norge og 100 prosent av slaktevolumet til segment Nord-Norge i perioden.

For segment Nord-Norge ventes det noe lavere uttakskost i andre kvartal, mens det for Midt-Norge ventes samme kostnadsnivå. Forventet volum er uforandret fra første til andre kvartal for begge segmenter.

Icelandic Salmon

Icelandic Salmon leverer et positivt operasjonelt driftsresultat på 4 millioner kroner, drevet av bedrede operasjonelle og biologiske prestasjoner og høyere laksepriser sammenlignet med foregående kvartaler.

- Lyse fremtidsutsikter

- Etter ett år med pandemi og et marked preget av global usikkerhet har massevaksinering i store deler av verden bidratt til lysere fremtidsutsikter i laksenæringen. Lakseprisen er nå tilbake på nivået før pandemien brøt ut, påpeker selskapet i kvartalsmeldingen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?