Gå til innhold
Annonse

Salmon Evolution utbygger sitt landbaserte oppdrettsanlegg

Salmon Evolution erklærer opsjonen overfor Fræna kommune. Foto: Vasco Pinhol
Salmon Evolution erklærer opsjonen overfor Fræna kommune. Foto: Vasco Pinhol

Salmon Evolution AS har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen ved Indre-Harøy i Fræna kommune for utbygging av landbasert oppdrett av laks.

Annonse

Næringstomten eies i dag av Fræna kommune, og er delvis et pukkverk/ubebygd areal regulert til industriformål.

- Dette er en viktig milepæl, og helt i tråd med vår tidsplan for å realisere Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Utbyggingen vil også bidra til å styrke regionen, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten i en pressemelding.

Optimale forhold for utbygging 

- Her vil vi ha ubegrenset tilgang på rent og friskt sjøvann, tilstrekkelig el-kraft, egen dypvannskai, og muligheter for utvidelse og vekst. I tillegg er vi optimalt plassert med tanke på avstand til markedet, sier Reiten.

Styreleder i Salmon Evolution Kristofer Reiten beskriver de strategiske- og strukturelle forholdene som optimale for utbygging av landbasert oppdrett. Foto: Vasco Pinhol
Styreleder i Salmon Evolution Kristofer Reiten beskriver de strategiske- og strukturelle forholdene som optimale for utbygging av landbasert oppdrett. Foto: Vasco Pinhol

Fræna kommune har fulgt Salmon Evolutions arbeid med utviklingen av landbasert oppdrett på Indre Harøy med spenning.

- Det er svært gledelig at Salmon Evolution nå er klare til å ta neste skritt. Selskapets etablering på Indre Harøy vil være et viktig bidrag til å bygge et nasjonalt kraftsentrum for sjømatproduksjon. Nye Hustadvika kommune kunne knapt fått en bedre start med hensyn til framtidsretta næringsutvikling, sier rådmann Anders Skipenes i Fræna kommune.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse